Cristin-resultat-ID: 514857
Sist endret: 23. mars 2018 15:41
Resultat
Rapport
2010

Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslag. Medisinsk metodevurdering (HTA-rapport)

Bidragsytere:
 • Torbjørn Wisløff
 • Vida Hamidi
 • Tove Ringerike
 • Ingrid Harboe og
 • Marianne Klemp Gjertsen

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 22/2010
Antall sider: 99
ISBN: 978-82-8121-379-1

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslag. Medisinsk metodevurdering (HTA-rapport)

Sammendrag

Bakgrunn Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken og den vanligste årsaken til alvorlig nevrologisk funksjonshemning i Norge. Hjerneslag har store helsemessige og økonomiske konsekvenser både for pasienter, pårørende, helsevesenet og samfunnet forøvrig. Hvilket legemiddel som bør velges ved behandling av hjerneslag er avhengig av flere faktorer, som blant annet effektivitet og pris. Kunnskapssenteret ble bedt om å gjøre en helseøkonomisk evaluering av alternative behandlingsmetoder ved hjerneslag. Hovedfunn  Intravenøs trombolytisk behandling gitt innen tre timer etter akutt hjerneslag gir både høyere helsegevinst og lavere kostnader sammenlignet med ingen trombolytisk behandling.  Trombolytisk behandling gitt mellom tre og fem timer etter hjerneslag er kostnadseffektivt i Kunnskapssenterets analyser, men bør vurderes nøye i et etisk perspektiv fordi slik behandling ser ut til å medføre både kortere forventet levetid og lavere livskvalitet sammenlignet med ingen trombolytisk behandling.  Som sekundærforebygging etter hjerneslag, gir kombinasjonsbehandling med acetylsalisylsyre og dipyridamol større helsegevinst og reduserte livstidskostnader sammenlignet med acetylsalisylsyre alene. Sammenlignet med klopidogrel gir kombinasjonsbehandling med acetylsalisylsyre og dipyridamol også noe helsegevinst og reduserte livstidskostnader.  For pasienter med hjerneslag som også har atrieflimmer, var antikoagulasjonsbehandling med warfarin dominant strategi (lavere kostnader og mer effektivt) som sekundærprofylakse sammenlignet med acetylsalisylsyre. Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslag -------------------------------- Hva slags rapport er dette? Medisinsk metodevurdering En medisinsk metodevurdering er resultatet av en systematisk oppsummering av forskningsbasert kunnskap med minst ett av følgende tillegg: vurdering av etiske, juridiske og/eller organisatoriske og sosiale konsekvenser --------------------------------- Hvem står bak denne rapporten? Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten på oppdrag fra Helsedirektoratet

Tittel

Intravenous thrombolytic treatment after acute stroke and secondary antithrombotic prevention treatment (antiplatelet and anticoagulant treatment) after stroke

Sammendrag

Stroke is the third most common cause of death, a major cause of severe disability and accounts for considerable consumption of healthcare resources. Which medication should be chosen for the treatment of stroke depends on several factors, including efficiency and price. Task requirement The Norwegian Directorate of Health’s development groups for the preparation of national clinical guideline for stroke have commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services to conduct economic evaluations of some central recommendations in the stroke guideline. We evaluated the clinical efficacy and conducted health economic evaluation of: 1. Intravenous thrombolytic treatment of patients with acute stroke (within 3 hours and between 3 to 5 hours after symptom onset) in addition to standard treatment compared to treatment without thrombolysis 2. Pharmacological secondary prevention of stroke Antiplatelet therapy: acetylsalicylic acid (ASA) combined with slow-release dipyridamole compared with ASA monotherapy Antiplatelet therapy: ASA combined with slow-release dipyridamole compared with clopidogrel monotherapy Anticoagulation therapy with warfarin compared with ASA for prophylaxis of stroke in patients with atrial fibrillation Main Results Thrombolytic treatment within 3 hours after stoke reduces lifetime costs and adds quality-adjusted life years (QALYs) compared with standard treatment without thrombolysis for selected stroke patients. Thrombolysis given between 3 and 5 hours after stroke is cost-effective compared to no thrombolytic treatment. However, the choice of thrombolysis in this time interval should also be carefully considered from an ethical perspective, because it leads to shorter life expectancy relative to no thrombolytic treatment. The combination of ASA and extended-release dipyridamole increases QALYs and reduces lifetime costs compared with ASA monotherapy in secondary pre-vention of stroke. The use of ASA combined with slow-release dipyridamole for patients of 70 years reduces lifetime costs and adds QALYs compared to clopidogrel for sec-ondary prevention of stroke. Anticoagulation therapy with warfarin has lower expected costs and higher expected QALYs compared with ASA therapy for stroke patients with atrial fibrillation.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Torbjørn Wisløff

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Vida Hamidi

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Tove Ringerike

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Klemp

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marianne Klemp Gjertsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5