Cristin-resultat-ID: 516369
Sist endret: 21. januar 2015 15:07
Resultat
Rapport
2010

Kultiveringsplan Eidfjordvassdraget: Rognplanting og registreringer av utvandrende smolt i Eidfjordvassdraget i 2009

Bidragsytere:
 • Gunnar Bekke Lehmann
 • Tore Wiers
 • Sven Erik Gabrielsen
 • Ole Rugeldal Sandven
 • Helge Skoglund og
 • Bjørn Torgeir Barlaup

Utgiver/serie

Utgiver

Uni Miljø, LFI

Serie

LFI-rapport
ISSN 0801-9576

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 177
Antall sider: 19

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kultiveringsplan Eidfjordvassdraget: Rognplanting og registreringer av utvandrende smolt i Eidfjordvassdraget i 2009

Sammendrag

Arealene ovenfor lakseførende strekning/Tveito i Bjoreio er vurdert til å være godt egnet som oppvekstområde for ungfisk av laks. Tettheten av lakseunger med alder 1+ og eldre var i 2009 den høyeste som har blitt registrert ovenfor lakseførende strekning i Bjoreio etter at utplanting av rogn ble tatt i bruk som kultiveringsteknikk. Eggoverlevelsen til utlagt rogn i Bjoreio i 2009 var 96 %. Bruk av fire videokamera ved inntaksdammen til Tveito kraftverk viste at nær 20 % av den observerte smolten gikk inn mot vannintaket til kraftverket, mens resten gikk ut over damkanten. Smolt kan likevel ha passert over dammen andre steder enn der kameraene sto. Derfor er trolig 20 % et maksimumsestimat for andel smolt som gikk inn mot vanninntaket. Nesten all smoltutvandring forbi dammen foregikk om natten, og halvparten av den registrerte utvandringen skjedde i løpet av perioden 29.05-01.06.2009 i forbindelse med økning i vannføring og temperatur. I perioden 08.05 - 03.07 ble det fanget 60 laksesmolt i en storruse ved utløpet av Eidfjordvatnet. Over 50 % smolten ble fanget i løpet av døgnet 2-3.06, dvs. et par døgn etter utvandringstoppen forbi Tveito kraftverk. Gjelleprøver fra laksesmolten som ble fanget i rusen viste at konsentrasjonene av gjellealuminium var svært lave (i gjennomsnitt

Bidragsytere

Gunnar Bekke Lehmann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tore Wiers

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sven Erik Gabrielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ole Rugeldal Sandven

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helge Skoglund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »