Cristin-resultat-ID: 523204
Sist endret: 3. august 2017 12:52
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2010

Sjokkbølge- og trykkbølgebehandling ved kroniske muskel- og skjelettsmerter

Bidragsytere:
 • Kjersti Storheim
 • Linn Renathe Gjersing
 • Kristin Bølstad og
 • May Arna Risberg

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2010
Volum: 130
Hefte: 23
Sider: 2360 - 2364
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1000483717

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sjokkbølge- og trykkbølgebehandling ved kroniske muskel- og skjelettsmerter

Sammendrag

Bakgrunn. Sjokkbølgebehandling og radial trykkbølgebehandling er omdiskuterte terapiformer ved muskel- og skjelettlidelser. Hensikten med denne litteraturoversikten er å vurdere effekten av disse behandlingsmåtene ved rotatormansjettsyndrom (rotator cuff syndrome) med eller uten kalknedslag, lateral epikondylitt og plantarfasciitt. Materiale og metode. Det ble gjort et systematisk søk i medisinske databaser etter randomiserte, kontrollerte studier. 54 slike ble funnet ? 49 om effekten av sjokkbølgebehandling og fem om effekten av radial trykkbølgebehandling. 27 studier hadde høy eller middels kvalitet, og disse er grunnlaget for effektvurderingen. Resultater. For behandling med sjokkbølger var det positiv effekt kun ved kronisk rotatormansjettsyndrom med kalknedslag. Behandlingen har ingen effekt ved kronisk rotatormansjettsyndrom uten kalknedslag, kronisk lateral epikondylitt og på delresultater ved kronisk plantarfasciitt. Effekten av radial trykkbølgebehandling er kun undersøkt i noen få randomiserte, kontrollerte studier, men resultatene i disse tyder på effekt på kronisk rotatormansjettsyndrom med kalknedslag og kronisk lateral epikondylitt. Det teoretiske rasjonalet for behandling med sjokkbølger og radiale trykkbølger er uklart. Det finnes ingen studier der man har sammenliknet de to metodene. Fortolkning. Positiv effekt av sjokkbølgebehandling eller radial trykkbølgebehandling er sannsynlig kun for pasienter med kronisk rotatormansjettsyndrom med kalknedslag. Radiale trykkbølger kan forsøkes ved kronisk lateral epikondylitt. For andre diagnoser er behandlingseffekten fraværende eller usikker.

Bidragsytere

Kjersti Storheim

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Hjelp24 NIMI
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering
Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Linn Renathe Gjersing
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Hjelp24 NIMI
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering

Kristin Bølstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Hjelp24 NIMI
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering

May Arna Risberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Hjelp24 NIMI
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole
1 - 4 av 4