Cristin-resultat-ID: 601127
Sist endret: 13. oktober 2016 13:35
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2000

Introduksjon til kvalitetsutvikling i grunnutdanning i sykepleie. Et pilotprosjekt tilknyttet 2. studieår ved Betanien sykepleierhøgskole, Bergen

Bidragsytere:
 • Jane Mikkelsen Kyrkjebø
 • Britt Øvrebø Haugland og
 • Tove Amina Hanssen

Konferanse

Tittel: "Et bedre liv når vi lever". Den 5. Sykepleierkongressen

Sted:

Bergen
Norge
Utbredelsesområde: Norsk
Årstall: 2000
Dato fra: 14. september 2000
Dato til: 16. september 2000

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2000

Importkilder

ForskDok-ID: r00019518

Klassifisering

Emneord

Utdanning

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Introduksjon til kvalitetsutvikling i grunnutdanning i sykepleie. Et pilotprosjekt tilknyttet 2. studieår ved Betanien sykepleierhøgskole, Bergen

Sammendrag

Studien ble gjennomført i vårsemester 1999. Målet var at når studentene hadde gjennomført prosjektet, skulle de forstå hvorfor kvalitetsforbedring er viktig i helsetjenesten, ha kunnskap om begreper, ulike verktøy og teknikker som anvendes i kvalitetsutviklingsarbeid, kunne anvende ulike verktøy og teknikker relatert til konkrete problemstillinger i praksis. Grupper av studenter på samme kirurgiske-, medisinske post eller poliklinikk fulgte en pasient en vakt hver over 3-4 vakter, hvor de skulle beskrive pasientens erfaringer i relasjon til blant annet venting, informasjon, personalkontakt, prøver, prosedyrer etc. Etter endt praksisperiode hadde studentene to dagers teoretisk innføring i kvalitetsutvikling. Deretter ble de delt inn i grupper fra samme praksissted. I løpet av 6 dager skulle de utarbeide flytdiagram, årsak/virkningsdiagram og beskrive kvalitetsmål med struktur- prosess- og resultatkriterier. Studentene utarbeidet en rapport som ble godkjent av lærer. For å evaluere prosjektet ble grupperapportene og et spørreskjema benyttet. 38 av 52 studenter besvarte spørreskjemaet, og

Bidragsytere

Jane Mikkelsen Kyrkjebø

Britt Øvrebø Haugland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tove Aminda Hanssen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Tove Amina Hanssen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3