Cristin-resultat-ID: 601158
Sist endret: 13. oktober 2016, 13:35
Resultat
Poster
2005

Kunnskapsbaserte undervisningsmetoder anvendt i kritisk analyse av vitenskapelig artikkel Et kunnskapsbasert undervisningsopplegg for sykepleierstudenter, 2 . studieår, Betanien diakonale høyskole

Bidragsytere:
  • Hilde Smith-Strøm

Presentasjon

Navn på arrangementet: Hvordan kan høgskolene bidra til en kunnskapsbasert praksis i helse - og sosialfagene?
Sted: Bergen
Dato fra: 4. april 2005
Dato til: 4. april 2005

Om resultatet

Poster
Publiseringsår: 2005

Importkilder

ForskDok-ID: r07005578

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsbaserte undervisningsmetoder anvendt i kritisk analyse av vitenskapelig artikkel Et kunnskapsbasert undervisningsopplegg for sykepleierstudenter, 2 . studieår, Betanien diakonale høyskole

Bidragsytere

Hilde Smith-Strøm

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1