Cristin-resultat-ID: 601203
Sist endret: 13. oktober 2016 13:35
Resultat
Annet produkt
2008

Diskuter metodevalg du har foretatt i studien du arbeider med, og gi en kritisk vurdering av mulige konsekvenser av disse metodevalgene for hvordan forskningen din kan bidra til kunnskapen på feltet. Vitenskapelig essay i forbindelse med PhD.kurs: "Introduksjon til kvalitative metoder"

Bidragsytere:
  • Marie Kvamme Mæland

Utgiver

UKJENT

Om resultatet

Annet produkt
Publiseringsår: 2008

Importkilder

ForskDok-ID: r09008780

Klassifisering

Emneord

Metode • Kvalitativ

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diskuter metodevalg du har foretatt i studien du arbeider med, og gi en kritisk vurdering av mulige konsekvenser av disse metodevalgene for hvordan forskningen din kan bidra til kunnskapen på feltet. Vitenskapelig essay i forbindelse med PhD.kurs: "Introduksjon til kvalitative metoder"

Sammendrag

I essayet drøftes metodevalg ved et prosjekt med tittel: "Hvilke erfaringer har kvinner som har fjernet eggstokkene på bakgrunn av mistanke om arvelig kreftrisiko. En kvalitativ studie av kvinner med risiko for arvelig bryst -og eggstokk-kreft". Det fokuseres på møtet mellom forsker og den som blir intervjuet.

Bidragsytere

Marie Kvamme Mæland

  • Tilknyttet:
    Eier
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1