Cristin-resultat-ID: 601237
Sist endret: 10. oktober 2019 17:25
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Kvinners erfaringer med fjerning av eggstokkene

Bidragsytere:
 • Marie Mæland
 • Lars Fredri Engebretsen og
 • Frode Fadnes Jacobsen

Tidsskrift

Sykepleien Forskning
ISSN 1890-2936
e-ISSN 1891-2710
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 5
Hefte: 4
Sider: 314 - 320

Importkilder

Norart-ID: 1100486395

Klassifisering

Emneord

Brystkreft

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvinners erfaringer med fjerning av eggstokkene

Sammendrag

Bakgrunn: Kvinner som har høy arvelig risiko for kreft i eggstokkene blir tilbudt profylaktisk fjerning av disse. Hensikt: Hensikten med studien var å beskrive hvordan kvinner med usikker genetisk status erfarer livet etter å ha fjernet eggstokkene før menopausen. Metode: En kvalitativ tilnærming fundert på en fenomenologisk filosofi ble valgt. Data ble samlet inn ved hjelp av semistrukturerte individuelle intervjuer. Et hensiktsmessig utvalg som bestod av 14 kvinner fra Vestlandet med angitt risiko for utvikling av bryst/ eggstokkreft ble rekruttert. Intervjuene ble gjennomført i 2007 og 2008. Resultater: Selv om kvinnene ble satt på erstatningsbehandling med hormoner (HRT) etter at eggstokkene ble fjernet beskrev noen at inngrepet fikk konsekvenser for parforhold med hensyn til seksualitet, som nedsatt libido. Andre beskrev uttalt fysisk tretthet som varte tre måneder etter inngrepet. Konklusjon: Studien beskriver kunnskap om konsekvenser som kvinnene erfarte og en ambivalens i forhold til å ha fjernet eggstokkene forebyggende. Det er viktig at helsearbeidere tar denne kunnskap i betraktning når kvinner med antatt genetisk risiko informeres om ettervirkninger av inngrepet. Abstract Background: Women with high genetic risk of ovarian cancer are offered prophylactic salpingo-oophorectomy. Objective : The aim of the study was to describe how women with uncertain genetic condition experience life after removing the ovaries before menopause. Method: A qualitative study was chosen founded on a phenomenological philosophy. Data were collected by semistructured individual interviews. A purposeful sample was 14 women recruited from West Norway with uncertain risk of developing breast ovarian cancer. The datacollection took place in 2007 and 2008. Results: Even if the women were treated with hormonal replacement therapy (HRT) after undergoing surgical operation some of them described that prophylactic oophorectomy caused consequences to relationship concerning sexuality, such as impaired libido. Other women described fatigue that continued three months after surgery. Conclusion: The study describes knowledge about consequences women experienced and ambivalense related to prophylactic oophorectomy. It is important that health workers take this knowledge into concern when informing women with uncertain genetic condition about consequences of the surgery.

Bidragsytere

Marie Kvamme Mæland

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marie Mæland
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Lars Fredrik Engebretsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Lars Fredri Engebretsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for Medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3