Cristin-resultat-ID: 603178
Sist endret: 13. oktober 2016 13:09
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2004

Daughter of Zion

Bidragsytere:
  • Magnar Kartveit

Tidsskrift

?

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2004
Volum: 27
Sider: 25 - 41

Importkilder

ForskDok-ID: r05001052

Klassifisering

Emneord

Metaforer

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Daughter of Zion

Sammendrag

Artikkelen vurderer alle tilfelle med Sions dotter i GT, og dei forskjellige forslag til forståing av uttrykket. Det er foreslått ei metaforisk lesing av uttrykket, der "dotter" er oppfatta som ein metafor for "kjær", enten ikkje-ironisk eller ironisk brukt. Denne metaforen er anvendt på "Sion". Same type lesing er aktuell for andre uttrykk med "dotter" i det første ordet i eit status constructus-uttrykk, og eit geografisk namn i det andre ordet

Bidragsytere

Magnar Kartveit

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1