Cristin-resultat-ID: 603369
Sist endret: 13. oktober 2016, 13:09
NVI-rapporteringsår: 2006
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2006

Avvisning eller aksept? : kirkens holdning til kremasjon og askespredning i historisk og aktuelt perspektiv

Bidragsytere:
  • Knut Alfsvåg

Tidsskrift

Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende
ISSN 0800-6857
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2006
Volum: 23
Hefte: 2
Sider: 27 - 35

Importkilder

ForskDok-ID: r06018765

Klassifisering

Emneord

Gravferd

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Avvisning eller aksept? : kirkens holdning til kremasjon og askespredning i historisk og aktuelt perspektiv

Sammendrag

Både Bibelen og den kristne tradisjon er overveiende avvisende til kremasjon. Den moderne kremasjonsbevegelse har dels pragmatisk, dels religiøs, dvs.anti-kristen begrunnelse, og de fleste kirker har akseptert kremasjon ut fra den pragmatiske begrunnelse. I Norge har det stort sett vært enighet om at kirkens forkynnelse av oppstandelseshåpet ikke må knyttes til en debatt om gravferdsform. Samtidig er det grunn til å tenke grundigere gjennom både kirkens rolle ved urnenedsettelse (som i dag er valgfri og litt tilfeldig) og de utfordringer kravet om askespredning reiser. Bør kirken medvirke også her, eller representerer askespredning religiøse og etiske prioriteringer som gjør at den bør si nei? Artikkelen er en bearb. utg. av foredrag på temadag om kremasjon arrangert av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Norsk Forening for kirkegårdskultur i Oslo, 18.10.2005.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Alfsvåg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1