Cristin-resultat-ID: 603461
Sist endret: 13. oktober 2016 13:09
Resultat
Lærebok
2006

Militæretikk

Bidragsytere:
  • Bård Mæland og
  • Nils Terje Lunde

Utgiver/serie

Utgiver

Tapir Akademisk Forlag
NVI-nivå 0

Om resultatet

Lærebok
Publiseringsår: 2006
Antall sider: 224
ISBN: 8251920973

Importkilder

ForskDok-ID: r07009315

Klassifisering

Emneord

Etikk • Yrkesetikk • Krig

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Militæretikk

Sammendrag

Hvilke moralske utfordringer møter menn og kvinner som velger offiseryrket som sitt levebrød? De som tar sin utdannelse ved krigsskolene i dag, står overfor krevende oppgaver når de skal fylle offisersrollen. Få år etter at man stifter bekjentskap med den militære organisasjon, vil de fleste opptre som militære ledere for unge mennesker i ulike typer internasjonale operasjoner. Denne boken gir en relevant og engasjerende innføring i de mange moralske utfordringer som møter unge offiserer, både hjemme og utenlands. Hva skal man tenke om Forsvarets legitimitet i en ny tid, og om militære operasjoner i folkerettslige gråsoner? Hvilket maktmiddel skal man velge når konflikten tilspisser seg, og hvordan skal man opptre for eksempel overfor lokalbefolkningen i Sudan? Hva innebærer moralsk forvaltning i et system som både er byråkratisk og samtidig følger en markedslogikk? Aller viktigst: Hvordan kan man bevare sin menneskelighet i det umenneskelige kaos som følger med krigshandlinger? Den nye militære virkeligheten krever en forsterket integrasjon av moralsk bevissthet og robuste holdninger i utviklingen av militære ledere.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Bård Mæland

  • Tilknyttet:
    Redaktør
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Nils Terje Lunde

  • Tilknyttet:
    Redaktør
1 - 2 av 2

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Militær maktanvendelse.

Mæland, Bård. 2006, Tapir Akademisk Forlag. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Møtet med det fremmede : tverrkulturelle utfordringer.

Mæland, Bård. 2006, Tapir Akademisk Forlag. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Yrkeskodeks : offiseren og profesjonen.

Mæland, Bård. 2006, Tapir Akademisk Forlag. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Etisk tenkning.

Eidhamar, Are. 2006, Tapir Akademisk Forlag. FHSVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 4 av 4