Cristin-resultat-ID: 603823
Sist endret: 13. oktober 2016 13:09
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Hva skal presten lignes med? : om muligheter og grenser for pastoralteologisk imaginasjon

Bidragsytere:
  • Bård Mæland

Tidsskrift

Tidsskrift for Praktisk Teologi
ISSN 0800-6857
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 27
Hefte: 1
Sider: 51 - 61

Importkilder

Norart-ID: 1000473334

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Imaginasjon • Prester • Pastoralteologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva skal presten lignes med? : om muligheter og grenser for pastoralteologisk imaginasjon

Sammendrag

Artikkelen drøfter hvordan imaginasjonen, forstått som både subjektive kreative forestillinger og overleverte bilder og metaforer, er sentral for pastoral selvrefleksjon og rolleforståelse. Forfatteren argumenterer for at imaginasjonen er egnet til å fange inn det utydelige og det destabiliserte, men også det kreative og artistiske ved prestens selvforståelse og erfaringsfortolkning. I tillegg reflekterer imaginasjonen også den grense og foreløpighet som vil måtte prege pastorale bilder i rammen aven kristen åpenbaringsforståelse og eskatologi.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Bård Mæland

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1