Cristin-resultat-ID: 603880
Sist endret: 13. oktober 2016, 13:09
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2010

"Formet av jord" : om skapelse, inkarnasjon og nygnostisisme

Bidragsytere:
  • Knut Alfsvåg

Tidsskrift

Over alt
ISSN 0802-2550

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 22
Sider: 34 - 39

Importkilder

ForskDok-ID: r10025751

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Skapelsesteologi • Ekteskap • Gnostisisme

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Formet av jord" : om skapelse, inkarnasjon og nygnostisisme

Sammendrag

Artikkelen gir en ny innsikt i hvordan og hvorfor ekteskapsforståelsen er blitt fortrengt ut av det offentlige og politiske rom. Kristne har vektlagt den trofaste, livslange pakten mellom en mann og en kvinne, denne kroppens enhet som begrunnes i at Gud selv er blitt kjøtt og har tatt på seg en menneskelig kropp. I det vi kaller inkarnasjonen, ligger fundament for å se på kroppen som Den Hellige Ands tempel og leve ut denne holdningen konkret i ekteskapet eller sølibat. Den ånden som apostel Johannes kaller antikristelig (1 Joh 4), den som fornekter Guds komme i kjøtt, og som kalles gnostisisme, har gjennom historien stadig satt preg på det offentlige rom. Hverken den europeiske intellektualismen (menneskets virkelighet er dets åndelige, kroppsløse liv) eller den moderne sekulære og liberalistiske stat verner det kristne ekteskapet. Sistnevnte fremmer i stedet samlivsformer hvor kroppen og kjønn er flytende, slik også markedskreftene trenger at mennesker er frie fra familiens og kroppens begrensninger. Alfsvåg oppfordrer til å gjenreise en helhetlig tenking om kropp i det offentlige rom, basert på en forståelse av skapelses- og inkarnasjonstanken som grunnleggende kritikk av den sekulære nygnostisismen.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Alfsvåg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1