Cristin-resultat-ID: 604820
Sist endret: 13. oktober 2016, 12:45
Resultat
Rapport
2008

Implementering av WHOs ICF i syv utdanninger

Bidragsytere:
 • Randi Wågø Aas
 • Inger Hellem
 • Kjersti Lunde Ellingsen og
 • T. Lorentzen

Utgiver/serie

Utgiver

IRIS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2008
Hefte: 270
Antall sider: 55
ISBN: 9788249006144

Importkilder

ForskDok-ID: r09012206

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Implementering av WHOs ICF i syv utdanninger

Sammendrag

Beskrivelse av helse ut over sykdomsdimensjonen har blitt sterkere fokusert de siste årene, selv om dette ikke er nye perspektiver på helse. Verdens helseorganisasjon har derfor siden 70-tallet jobbet med å utvikle et begrepsapparat for funksjonsevne. ICF (WHO 2001) ble første gang utgitt i 1980 som en testversjon kalt International Classification of Impairment, Disability and Handicap, ICIDH. Arbeidet med ICIDH ble påbegynt allerede i 1972. Revisjonsprosessen mot en forbedret versjon startet i 1993 og ble sluttført i 2001. ICF ble endelig vedtatt av i WHO i mai 2001 og ble utgitt i november 2001. ICF ble i 2001 (ibid) definert til å være en av to hovedklassifikasjoner fra WHO, sammen med sykdomsklassifikasjonen ICD-10 (WHO 1994). Daværende leder av WHO, Gro Harlem Brundtland behandlet saken i WHOs helseforsamlings 54. møte, der de vedtok følgende resolusjon: ”WHO godkjenner andre utgave av International Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH), med tittelen International Classification of Functioning, Disability and Health, heretter omtalt som akronymet ICF. WHO oppfordrer medlemsstater å bruke ICF in sin forskning, overvåkning og rapportering på passende måte, under iakttakelse av spesielle forhold i medlemsstater og i særdeleshet i forhold til fremtidige revisjoner. WHO henstiller til generaldirektøren å yte støtte til medlemsstater på oppfordring fra dem, for å ta i bruk ICF.” (Resolusjon WHA54.21)

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Randi Wågø Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Inger Hellem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Kjersti Lunde Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

T. Lorentzen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4