Cristin-resultat-ID: 604895
Sist endret: 24. november 2015 11:22
Resultat
Rapport
2009

Psykiatrisk sykepleie i tverrfaglighetens tid : selvforståelse, praksis og forskning / Psychiatric nursing in times of interdisciplinary collaboration: selfunderstanding, practice and research

Bidragsytere:
 • Gry Bruland Vråle
 • Bengt Karlsson og
 • Jan Kåre Hummelvoll

Utgiver/serie

Utgiver

Høgskolen i Hedmark

Serie

Rapport (Høgskolen i Hedmark)
ISSN 0808-2626
e-ISSN 1501-8563
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Hefte: 14
Antall sider: 233
ISBN: 9788276717617

Importkilder

ForskDok-ID: r09018284

Klassifisering

Emneord

Sykepleie • Ideologi • Utdanning

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykiatrisk sykepleie i tverrfaglighetens tid : selvforståelse, praksis og forskning / Psychiatric nursing in times of interdisciplinary collaboration: selfunderstanding, practice and research

Sammendrag

Innholdet i denne rapporten har sin opprinnelse i et nordisk seminar i psykiatrisk sykepleie på Hamar 20. og 21. april 2009 med tittelen: Psykiatrisk sykepleie i tverrfaglighetens tid - selvforståelse, praksis og forskning. Arrangør: Høgskolen i Hedmark og Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere. Seminarets hensikt var å spore røttene til den norske og nordiske psykiatrisk sykepleietradisjonen, den faglige selvforståelsen og det fagspesifikke i relasjon til det tverrfaglige. To perioder var særlig interessante å se i et norsk perspektiv: Perioden 1952-1998 hvor videreutdanning i psykiatrisk sykepleie eksisterte, og perioden 1998-2008 hvor videreutdanning og mastergradsutdanning i psykisk helsearbeid ble etablert og utviklet som et tverrfaglig utdanningstilbud. Dessuten var det et ønske om å rette søkelyset på utviklingslinjer i psykiatrisk sykepleie i et nordisk perspektiv. Fokus første del: Historiske og ideologiske utvikingslinjer. Fokus andre del: Det nordiske perspektiv med bidrag relatert til vitenskapsteori, psykiatrisk sykepleie i lokalsamfunnet, ensomhet, om å miste fotfestet midt i livet, pårørende og merbelastning og filosofiske grunnlagsproblemer relatert til psykiatrisk sykepleiepraksis. Avslutningsvis presenteres en fagkritisk refleksjon om: Fornyet profesjonell identitet i en tverrfaglig virkelighet.

Tittel

Psychiatric nursing in times of interdisciplinary collaboration: selfunderstanding, practice and research

Sammendrag

The content of this report stems from a Nordic seminar on psychiatric nursing, Hamar 20th-21st of April 2009, entitled: Psychiatric nursing in times of interdisciplinary collaboration: self-understanding, practice and research. The seminar was arranged by Hedmark University College and Norwegian Nurses¿ Association (Group of Psychiatric Nurses). The purpose of the seminar was to trace the roots of the Norwegian and the Nordic psychiatric nursing tradition, its professional self-understanding and the professional versus interdisciplinary aspects of psychiatric nursing. From a Norwegian perspective, two periods were of particular interest; 1) 1952-1998: Continuing education in psychiatric nursing was possible, 2) 1998-2008: Continuing education and masters programme in mental health care were established and developed as an interdisciplinary education. The focus of the first day was the historical and ideological lines of development of psychiatric nursing in Norway. The themes on the second day were: The Nordic perspective with contributions related to philosophy of science; community psychiatric nursing; loneliness; losing one's footing in the midst of life; relatives and burden of care; reflection on basic problems in the practice of psychiatric nursing. The final contribution is a critical reflection on «Renewed professional identity in an interdisciplinary reality».

Bidragsytere

Gry Bruland Vråle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Bengt Eirik Karlsson

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Bengt Karlsson
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
Inaktiv cristin-person

Jan Kåre Hummelvoll

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 3 av 3

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Tradisjon og fornyelse: Forholdet mellom praksis og teori.

Vråle, Gry Bruland. 2009, VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 2 av 2