Cristin-resultat-ID: 604926
Sist endret: 13. oktober 2016, 12:45
NVI-rapporteringsår: 2009
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2009

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

Bidragsytere:
  • Sidsel Sverdrup

Tidsskrift

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
ISSN 1503-6707
e-ISSN 1504-3010
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2009
Volum: 6
Hefte: 4
Sider: 339 - 348

Importkilder

ForskDok-ID: r09020568

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

Sammendrag

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998¿2008) er nå avsluttet og evaluert. Målsettingene og idealene har vært mange og høye, og det kan være på sin plass å se på hva man har oppnådd når det gjelder temaet brukermedvirkning, i lys av brukernes erfaringer, samt hvilke utfordringer om fortsatt står på dagsordenen i denne sammenheng. Artikkelen presenterer forskningsresultater fra fem prosjekter om brukernes erfaringer med dette. Samtlige har vært gjennomført i forbindelse med evaluering av Opptrappingsplanen. Slik er den også en syntese av nyere norsk kunnskap om ulike aspekter og temaer knyttet til brukernes erfaring med og syn på brukermedvirkning.

Tittel

User Participation in Mental Health Care

Sammendrag

This article presents research results related to user participation in mental health care, based on results from five different research projects that have been conducted in relation to the evaluation of the Norwegian National Mental Health Program. The article presents research results from the projects. In this way the article is also a synthesis of the latest research results on various aspects related to user experiences with user participation that we have in Norway today. The results are discussed with reference to the goals of the National Mental Health Program that are of relevance to user participation. It is concluded that much has been achieved due to the program, but that there are still many and difficult challenges to deal with.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Sidsel Muri Sverdrup

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Sidsel Sverdrup
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1