Cristin-resultat-ID: 605112
Sist endret: 13. oktober 2016, 12:45
Resultat
Fagartikkel
2010

Sykdom i sosialt samspill - helse som prosess

Bidragsytere:
 • Kjersti Helene Haarr og
 • Kristin Heggdal

Tidsskrift

Ergoterapeuten
ISSN 0800-3475
NVI-nivå 1

Om resultatet

Fagartikkel
Publiseringsår: 2010
Trykket: 2010
Volum: 53
Hefte: 1
Sider: 31 - 39

Importkilder

ForskDok-ID: r10019349

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykdom i sosialt samspill - helse som prosess

Sammendrag

Hvordan kan helsepersonell bidra til personens tilfriskning ved ME? Mange av vår tids plager er sammensatte og kaller på ulike forståelsesmåter. Sykdom, helse og funksjon må derfor studeres og beskrives fra flere perspektiver, og ulik type kunnskap kombineres i møte med den det gjelder; pasienten, brukeren eller klienten. Å åpne for både biologiske, fenomenologiske (pasientens egen erfaring og kunnskap), kulturelle og relasjonelle aspekter, vil gi et bredere forståelsesgrunnlag, for vurderinger og avgjørelser i behandling og rehabilitering ved langvarige helseplager.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kjersti Helene Haarr

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kristin Heggdal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2