Cristin-resultat-ID: 605230
Sist endret: 21. oktober 2016 13:15
Resultat
Rapport
2010

Arbeidsfokus i et gruppetilbud for deltakere med ervervet hjerneskade

Bidragsytere:
 • Inger Hellem og
 • Randi Wågø Aas

Utgiver/serie

Utgiver

IRIS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Antall sider: 17
ISBN: 9788249006373

Importkilder

ForskDok-ID: r11005575

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidsfokus i et gruppetilbud for deltakere med ervervet hjerneskade

Sammendrag

Målet med studien var å utvikle ny kunnskap om hvordan personer med ervervet hjerneskade, pårørende og ergoterapeuter opplevde at det ble rettet oppmerksomhet mot arbeid og arbeidsdeltakelse ved gjennomføringen av et intervensjonsprogram som var basert på Lifestyle Redesign®. Metode: Studien hadde et eksplorerende design, med en induktiv tilnærming. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av fokusgrupper (n=6). Analysen var basert på konvensjonell kvalitativ innholdsanalyse med vekt på manifest innhold. Resultater: De kondenserte meningsenhetene (n=116*) dannet to tema med undertemaer. Tema I (n=59*) viste at arbeidstemaet lå latent, men ikke var inkludert i intervensjonsprogrammet som var basert på LR®. Personer med ervervet hjerneskade og ergoterapeutene framholdt at arbeidsdeltakelse ble et underliggende perspektiv i andre moduler. Alle tre informantgruppene erfarte at arbeidstemaet ble sentralt ved den individuelle oppfølgingen. Tema II (n=57*) viste at deltakerne snakket om arbeidsrelaterte emner som forventninger, strukturelle, sosiale og relasjonelle forhold, tap av arbeid, samt en grunnleggende omstillingsprosess. Personer med ervervet hjerneskade og pårørende framholdt funksjonstilpassing og sosial støtte som viktige faktorer i en tilbakeføringsprosess til arbeid. Alle informantgruppene påpekte betydningen av sosial støtte. Konklusjon: Studien viste at fokus på arbeid vokste fram under gjennomføringen av intervensjonsprogrammet fordi deltakerne med ervervet hjerneskade var opptatt av egen arbeidsdeltakelse. Arbeidstemaet lå latent, men var ikke inkludert i programmet. Aktualisering av arbeid ble konkretisert gjennom den individuelle oppfølgingen. Det ble identifisert flere arbeidsrelaterte emner som kan anvendes ved en senere utvikling av en arbeidsmodul. Nøkkelord: Arbeidsdeltakelse, ervervet hjerneskade, hjerneslag, ergoterapi, arbeidsrettet rehabilitering, Occupational Lifestyle Redesign®

Bidragsytere

Inger Hellem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Randi Wågø Aas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2