Cristin-resultat-ID: 622720
Sist endret: 1. februar 2005 00:00
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2004

Kvantitativ eller kvalitativ tilnærming: en kritisk drøfting med utgangspunkt i opplevelse av mestring og sosial støtte i den diagnostisk fasen av mulig brystkreft Quantitative or qualitative approach: a critical discussion based on experiences of coping and social support during the diagnostic phase of suspected breast cancer

Bidragsytere:
  • Sigrunn Drageset

Bok

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2004
Sider: 31

Importkilder

ForskDok-ID: r05005334

Klassifisering

Emneord

Mestring • Forskning • Kvalitativ

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvantitativ eller kvalitativ tilnærming: en kritisk drøfting med utgangspunkt i opplevelse av mestring og sosial støtte i den diagnostisk fasen av mulig brystkreft Quantitative or qualitative approach: a critical discussion based on experiences of coping and social support during the diagnostic phase of suspected breast cancer

Bidragsytere

Sigrunn Drageset

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

1 - 1 av 1