Cristin-resultat-ID: 639798
Sist endret: 9. juli 2014 13:37
Resultat
Rapport
2003

Sluttrapport. Nettverk for livslang læring i Numedal og Kongsberg (Nellink)

Bidragsytere:
  • Kari Fagerjord

Utgiver/serie

Utgiver

Høgskolen i Buskerud

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2003
Antall sider: 41

Importkilder

ForskDok-ID: r04011486

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sluttrapport. Nettverk for livslang læring i Numedal og Kongsberg (Nellink)

Sammendrag

Nellink-prosjektet pågikk i perioden 2000-2003. Prosjektet har blitt støttet med eksterne midler fra LiNK (300.000) og Statens bibliotektilsyn (615.000) Åtte bibliotek har samarbeidet på tvers av forvaltningsgrenser. Hovedmålet for prosjektet har vært et sektorovergripende samarbeid, det sømløse bibliotek, der brukeren skal slippe å tenke på hva slags bibliotek hun henvender seg til. Målet har også vært å styrke bibliotekets rolle i informasjonssamfunnet. The publication describe the NELLINK(Network for life-long learning in Numedal and Kongsberg)2000-2003. The aim of the project was to establish a library network with public libraries, high school- and college libraries in the area. The purpose is to give better library and information services to part-time students in the area.

Bidragsytere

Kari Fagerjord

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1