Cristin-resultat-ID: 647069
Sist endret: 12. januar 2015, 15:46
Resultat
Fagbok
2001

Turisme : tradisjoner og trender

Bidragsytere:
  • Arvid Viken

Utgiver/serie

Utgiver

Gyldendal Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Fagbok
Publiseringsår: 2001
Antall sider: 269
ISBN: 8205287430

Importkilder

ForskDok-ID: r01105299

Klassifisering

Emneord

Kultur • Kulturarv • Tradisjon • Turisme

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Turisme : tradisjoner og trender

Sammendrag

Boka analyserer turisme som et kulturelt fenomen. Den tar for seg hvordan turisme og reiseliv inngår i kultur- og samfunnsutviklingen, og preges av denne. Boka gir en presentasjon av moderne kulturoppfatninger med vekt på begreper som bevegelse, nettver k, flyt, hybriditet etc. Turistattraksjoner drøftes også som et markedstilpasset fenomen. Temaer i boka forøvrig er turisme som samfunnsutvikling med eksempler fra den svenske landsbygda, Lofoten og Svalbard; kulturarvturisme eksemplifisert med vikinge r , littererære steder og hurtigruten som kulturarv; hvordan turismen bidrar til at perifere steder får en sentral posisjon, illustsrert med reiser til Nordkapp og Sameland, og med friluftsliv; trender i postmoderne turisme hvor byorientering, fortrylli ng og tendenser til en tiltakende etisk orientering drøftes. The book is about tourism as a cultural phenomena and arena. Issues like culture in motion, as fluidity and network are central in the book. So is heritage. Also the tourist attraction is discussed in the beginning - seen as a phenomenon that should be created to target markets. In one part of the book tourism is discussed as development, illustrated with case studies from rural Sweden, Lofoten and Svalbard. In another part heritage tourism is discussed covering filds as litterature sites, viking attr actions, and the Norwegian Hurtigruten. In one section the touristic centrality of geografically remote areas is discussed, illustrated with North Cape, Sapmi and outdoor recreation. In the last section trends in modern tourism is discussed; urbanisati o n, reenchantment and tendencies for tourism agents to act and think in moral terms.

Bidragsytere

Arvid Viken

  • Tilknyttet:
    Redaktør
    ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Kulturarv som litterært sted.

Wollan, Gjermund. 2001, Gyldendal Akademisk. SINTEFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Friluftsliv som turisme.

Gurholt, Kirsti Pedersen. 2001, Gyldendal Akademisk. NIHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 2 av 2