Cristin-resultat-ID: 694169
Sist endret: 18. oktober 2016 11:19
Resultat
Rapport
2003

Evaluering av miljø- og ressursforhold ved bygging av Gjenbrukshus i Trondheim

Bidragsytere:
 • Ingunn Saur Modahl
 • Hanne Lerche Raadal
 • Rolf Edvard Petersen og
 • Olav R. Aarhaug

Utgiver/serie

Utgiver

STØ, Stiftelsen Østlandforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2003
Antall sider: 44

Importkilder

ForskDok-ID: r04012534

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av miljø- og ressursforhold ved bygging av Gjenbrukshus i Trondheim

Sammendrag

Trondheim kommune har bygd to tilsynelatende like firemannsboliger på Tiller i Trondheim, Det ene er bygd av utelukkende nye materialer, mens det andre er i vesentlighet bygget av gjenbruksmaterialer, det såkalte gjenbrukshuset.Husene følger gjeldende husbankstandard og er finansiert gjennom Husbanken og Trondheim kommune. Hensikten er å undersøke, miljømessige og økonomiske sider ved gjenbruk av materialer i moderne boligbygging. Prosjektideen kom fra kommunens miljøavdeling, og ble igangsatt i samarbeid med Stavne Gård gjennom Interreg II- prosjektet "Gränssprängning". Byggherre er Trondheim kommune ved Trondheim Eiendom. Oppdragsgiver er Bolig og byfornyelseskontoret i kommunen.

Bidragsytere

Ingunn Saur Modahl

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Hanne Lerche Raadal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Rolf Edvard Petersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Olav Odd Arne Aarhaug

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Olav R. Aarhaug
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4