Cristin-resultat-ID: 699606
Sist endret: 18. oktober 2016, 11:19
Resultat
Rapport
1999

Sluttrapport B fra prosjektet "Elevvurdering i kroppsøving på ungdomst rinnet" : Utarbeidelse av rutiner for praktisk vurdering, konkretiseri ng av kriterier, utprøving og evaluering av disse : eksempler fra 4 un gdomsskoler i Sør-Trøndelag

Bidragsytere:
 • Ragnar Hofnes
 • Paul Hovlandsvåg
 • Steinar Keysan
 • Åse Nordrum og
 • Sonja Næss

Utgiver/serie

Utgiver

Forfatterne

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 1999
Antall sider: 1

Importkilder

ForskDok-ID: r99015685

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sluttrapport B fra prosjektet "Elevvurdering i kroppsøving på ungdomst rinnet" : Utarbeidelse av rutiner for praktisk vurdering, konkretiseri ng av kriterier, utprøving og evaluering av disse : eksempler fra 4 un gdomsskoler i Sør-Trøndelag

Sammendrag

Prosjektperiode: 1996 - 1998. Støttet av "Program for skoleforskning" . Sluttrapport B er beregnet på praktisk bruk i lærernes vurderingsar beid. Her hovedvekten lagt på eksempler på elevvurdering og den lærep lananalyse og tolking av KUFs forskrifter og veiledning som ligger ti l grunn for forslag til kriterier og rutiner for vurdering i kroppsøv ing på ungdomstrinnet. Sluttrapport A, den fullstendige sluttrapporte n, inneholder de enkelte delrapporter med alle vedlegg og går grundig ere inn på metode, teori og drøftinger av resultat.

Bidragsytere

Ragnar Hofnes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Paul Hovlandsvåg

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Steinar Keysan

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Åse Nordrum

 • Tilknyttet:
  Forfatter

Sonja Næss

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 5 av 5