Cristin-resultat-ID: 699948
Sist endret: 26. januar 2000, 00:00
Resultat
Lydmateriale
1999

NIDUS

Bidragsytere:
  • Jens Graasvoll

Utgiver

UKJENT

Om resultatet

Lydmateriale
Publiseringsår: 1999

Importkilder

ForskDok-ID: r00007009

Klassifisering

Emneord

Spedbarn • Forskning • Musikk

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NIDUS

Sammendrag

"NIDUS" er ein CD-produksjon som byggjer på røynsler og tilbakemeldingar på ein tilsvarande produksjon, kalla "VARM" som kom på plateselskapet SirMusic a/s i 1986. NIDUS tyder fuglereie på latin, og er ein allegori for noko omsluttande, ivaretakande, kjærleg, varmt og velmeinande. Musikken er komponert i ei klassisk sonateform med lange satsar. Tilsaman er der fire (4) satsar på NIDUS. Det er brukt contentum, litt norsk folkemusikk, 2 melodiar laga av andre komponistar, og melodiar laga av komponisten av NIDUS. Idéen er at det å vera i fostertilstand gjev eit tilvære som er stabilt og einsarta. Barnet tar til å høyre - det har utvikla høyreevnen - omlag midtvegs i svangerskapet. Då er lyd og rytme det inntrykket som er mest konkret for barnet (vil vi tru). Det høyrer blod som suasr, både veneblod og arterieblod, det høyrer hjarteslaga, det høyrer magelyd og pustelyd og stemma til mamma, men og eksterne lydar over eit visst decibelnivå (ca 65 Db). Dersom mamma har ei fin og roleg stund lyttande til musikk ho kan like, og kjemien hennar er av den go "NIDUS" is an audio CD specially composed for newborn children. The idea is that a newborn child that is cryiing and you do not know the reason why it is crying, for you know that the child is fed, it has new and dry clothes, it is warm and it has been taken care of in all the ways that a child should be taken care of. An still it is crying. Then it could be that the child is missing something that it had before birth: Mamas bodysounds, mamas voice heard from inside her, maybe some situations where mama and the child were listening to beatiful music, when mama was quit relaxed, and had a good time. The music at NIDUS (which means "a birds nest" in latin) is supposed to give the child a gentle reminder of the time when everything was easy, and the room inside mama was the world. I have had lots of reactions and feedbacks from different kinds of users of this idea and goals. That is because I composed a similar LP which was released in 1986, called "VARM". All the responds have been positive, and the feedbacks say that the idea is functionating as the purposes was given. de endorfine slagen, vil også denne mamma sin tilstand vera barnets. Når eit barn som nyleg har kome til verda har alle "ytre rammefaktorar" tilfredsstilt, og det likevel er engsteleg/uroleg/gråtande, kan det hende at minnet om "den gode tida" i mamma sin mage kan gje det ro og kanskje glede. Og, kanskje ei musikkoppleving. For å oppnå slike føresetnader var det naudsynt å tenkje på ein spesiell måte når musikken vart komponert: Lange, logiske og vakre(!) musikalske spenn som ikkje skal omfatte overraskingar som kan føre til at barnet støkk. Linjene skal vera lange fordi at barnet skal få tid til å forstå/innsjå at det som skjer i barnet sitt lydrom verkeleg skjer. Contentum skal gje dei eit lite minne om

Bidragsytere

Jens Graasvoll

  • Tilknyttet:
    Forfatter
1 - 1 av 1