Cristin-resultat-ID: 705626
Sist endret: 16. mars 2006, 00:00
Resultat
Rapport
2005

Reaktiviseringsprosessen - veien tilbake til arbeidslivet

Bidragsytere:
 • Torunn S Olsen
 • Gro Kvåle og
 • Nina Jentoft

Utgiver/serie

Utgiver

Agderforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2005
Hefte: feb.05
Antall sider: 25
ISBN: 8276020992

Importkilder

ForskDok-ID: r05008763

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reaktiviseringsprosessen - veien tilbake til arbeidslivet

Sammendrag

Dette er en delrapport fra evalueringen av trygdeetatens og Aetats arbeid med å få uføre tilbake i arbeid, utført av Agderforskning og Høgskolen i Agder for Arbeids- og sosialdepartementet. Artikkelen viser, på bakgrunn av intervjuer med ansvarligeog ansatte for myndighetenes satsing på å få uføre tilbake til arbeid, samt med et utvalg uføre som forsøker reaktivisering, at det er mange ulike veier tilbake til arbeidslivet. Noen trenger mye støtte og hjelp fra det offentlige, mens andre trenger mindre. Mens enkelte bruker relativt kort tid fra de bestemmer seg for å prøve, til de er tibale i arbeid, bruker andre lang tid, gjerne får år og mange forsøk. Ulike virkemidler har fått ulik vekt i de fire fylkene som studien omfatter. Viktige faktorersom avgjør mulighetene for å komme tilbake i arbeid er for dt første den enkelte uføres motivasjon, egeninnsats og helsetilstand. For det andre er det trygdeetatens og Aetats målrettede innsats for å rekruttere uføre, utforme egne og ta i bruk eksisterende virkemidler. Individuell tilpasning og oppfølging er en nøkkelfaktor for å lykkes med å få uføre tilbake i arbeid.

Bidragsytere

Torunn Skåltveit Olsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Torunn S Olsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder

Gro Kvåle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Agder

Nina Jentoft

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Agder
1 - 3 av 3