Cristin-resultat-ID: 707156
Sist endret: 21. januar 2015, 15:27
Resultat
Rapport
2006

Tid er ikke alt. Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen

Bidragsytere:
 • Torunn S Olsen
 • Nina Jentoft og
 • Gro Kvåle

Utgiver/serie

Utgiver

Agderforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Antall sider: 96
ISBN: 8276021085

Importkilder

ForskDok-ID: r06012146

Klassifisering

Emneord

Trygd

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tid er ikke alt. Evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen

Sammendrag

Dette er sluttrapporten fra Evalueringen av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen, bestilt av den gang Arbeids- og sosialdepartementet. Regelverksendringen det er snakk om er innstrammingen av stønadsperioden som det er mulig å motta rehabiliteringspenger for etter unntaksbestemmelsene. Endringen ble iverksatt 1.1.04. Fire problemstillinger står sentralt i evalueringen: Har flere fått en raskere avklaring etter regelendringen? Har flere kommet tilbake i inntektsgivende arbeid etter regelendringen? Har flere blitt såtende uten inntektssikring etter rehabiliterngspengene opphørte? Og har mottakerne av rehabiliterngspenger fått et bedre tjenestetilbud fra trygdeetaten etter regelendringen? Evalueringen understøtter behovet for NAV-reformen og peker på en del svakheter og tregheter i forbindelse med rehabiliteringspengeordningen i Norge.

Bidragsytere

Torunn Skåltveit Olsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Torunn S Olsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder

Nina Jentoft

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Agder

Gro Kvåle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetet i Agder
1 - 3 av 3