Cristin-resultat-ID: 713329
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

From Intentions to Quit to the Actual Quitting Process: The Case of Smoking Behavior in Light of the TPB

Bidragsytere:
 • Velibor Bobo Kovac
 • Jostein Rise og
 • Inger Synnøve Moan

Tidsskrift

Journal of applied biobehavioral research
ISSN 1071-2089
e-ISSN 1751-9861
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 14
Hefte: 4
Sider: 181 - 197

Importkilder

ForskDok-ID: r10013093

Klassifisering

Emneord

Røyking

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

From Intentions to Quit to the Actual Quitting Process: The Case of Smoking Behavior in Light of the TPB

Sammendrag

The purpose of the present paper was to examine the path from intentions to quit smoking to the actual quitting process in light of the theory of planned behavior. Data derives from a longitudinal internet survey (N = 939) over a period of 4 months. Attitudes, subjective norms, perceived behavioral control (PBC), and past behavior emerged as significant direct predictors of quitting intention (R2 = 34%). Ordinal regression analysis showed that intention, PBC, planning, past quit attempts and habit were significant predictors of the subsequent quitting process. Consistent with previous research the results show that addicted individuals have serious problems in sticking to their initial plans. Theoretical and practical implications of the results are discussed.

Tittel

From Intentions to Quit to the Actual Quitting Process: The Case of Smoking Behavior in Light of the TPB

Sammendrag

En positiv holdning til røykeslutt, opplevd sosialt press for å slutte å røyke og opplevd mestring over røykeslutt, bidro sammen med erfaring med tidligere sluttforsøk tydelig til økt motivasjon for å slutte å røyke. Disse faktorene økte også sannsynligheten for faktisk røykeslutt fire måneder senere. Dette kommer fram i en studie av Velibor Bobo Kova? ved Universitetet i Agder og Jostein Rise og Inger Synnøve Moan ved SIRUS. Konkrete planer viktig Hvis man i tillegg til motivasjon hadde konkrete planer om når og hvordan man skal slutte, samt planer om hva man skulle gjøre i situasjoner der man blir fristet til å røyke, økte sannsynligheten ytterligere for at sluttforsøket ble vellykket. Resultatene viste også at jo sterkere vane røykingen var blitt, jo mindre sannsynlig var det at sluttforsøket lyktes. Om studien Data stammer fra en internettundersøkelse der man fulgte 939 dagligrøykere med en gjennomsnittsalder på 36 år over en 4 måneders periode i 2006-2007. I studien er overgangen mellom intensjoner om å slutte å røyke og den faktiske slutteprosessen studert i lys av den psykologiske teorien om planlagt atferd.

Bidragsytere

Velibor Bobo Kovac

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3