Cristin-resultat-ID: 714003
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Premeditated automaticity: the role of explicit cognition in the development of obsessive smoking

Bidragsytere:
 • Velibor Bobo Kovac
 • Jostein Rise og
 • Inger Synnøve Moan

Tidsskrift

International Journal of Human Sciences
ISSN 1303-5134
e-ISSN 1303-5134
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 7
Hefte: 2
Sider: 971 - 984
Open Access

Importkilder

ForskDok-ID: r10020467

Klassifisering

Emneord

Representasjoner • Røyking

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Premeditated automaticity: the role of explicit cognition in the development of obsessive smoking

Sammendrag

Abstract The purpose of the present study was to examine the role of explicit cognitions in relation to the development of obsessive smoking passion. Data derives from a longitudinal internet survey conducted among 939 daily smokers over a period of four months. Mental representations were the strongest predictor of obsessive smoking passion (ß=.47, p

Tittel

Premeditated automaticity : the role of explicit cognition in the development of obsessive smoking

Sammendrag

Å være røykeavhengig er ikke en ren automatisk prosess. Bevisste overveiinger spiller også en viktig rolle hos den avhengige, viser denne studien. Studien tyder på at eksplisitte overveielser som "Jeg planlegger ofte når jeg skal røyke min neste sigarett" er den viktigste enkeltkomponenten i den avhengiges atferd. Selv om handlinger gjentas ofte betyr ikke det at de gjøres utenfor bevissthetens kontroll, slik psykologisk litteratur tradisjonelt har hevdet. Den sterkeste faktoren Studien viser at eksplisitte overveielser var den enkeltfaktoren som var sterkest i røykeavhengigheten, etterfulgt av styrken på røykevanene og antall sigaretter røykt per dag. Resultatene tyder på at bevisstheten, i tillegg til mer automatiske prosesser, spiller en viktig rolle ved utvikling av røykeavhengighet. Mulig røykeslutt Resultatene har betydning for mulighetene for å få til røykeslutt. For å oppnå en atferdsendring, er det nødvendig å rekonstruere måten røyken framstår i bevisstheten i situasjonene der fristelsen oppstår. Om studien Data i studien stammer fra en internettundersøkelse der man fulgte 939 dagligrøykere med en gjennomsnittsalder på 36 år over en 4 måneders periode i 2006-2007. Studien er publisert i International Journal of Human Sciences.

Bidragsytere

Velibor Bobo Kovac

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3