Cristin-resultat-ID: 714684
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

An extended version of the theory of planned behavour: Prediction of intentions to quit smoking using past behaviour as moderator

Bidragsytere:
 • Magnhild Høie
 • Inger Synnøve Moan og
 • Jostein Rise

Tidsskrift

Addiction Research and Theory
ISSN 1606-6359
e-ISSN 1476-7392
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 18
Hefte: 5
Sider: 572 - 585

Importkilder

Isi-ID: 000282234400007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

An extended version of the theory of planned behavour: Prediction of intentions to quit smoking using past behaviour as moderator

Sammendrag

It was hypothesised that: (i) intentions to quit smoking were predictable from group identity, self-identity, moral norms and past quit attempts, beyond the components of the Theory of Planned Behaviour (TPB), and (ii) that past experiences with the behaviour (quit attempts) would increase the predictive utility of the extended TPB model on intentions. The data was collected among 357 daily smoking students (M = 24 years). The TPB components accounted for 12.3% of the variance in quitting intentions, while the extension variables added 16.5% to the explained variance in intentions beyond the impact of the TPB. Past behaviour had the strongest impact on intentions (alpha = 0.30), followed by moral norms (alpha = 0.25), perceived behavioural control (PBC, alpha = 0.20), attitude (alpha = 0.18) and group commitment (alpha = -0.11). By splitting the sample into three categories of past quit attempts the picture changed, revealing that the predictive utility of the TPB increased with the number of quit attempts (no past quit attempt, R-2 = 1%, ns and several past quit attempts, R-2 = 12.3%, p

Tittel

An extended version of the theory of planned behavour

Sammendrag

Røykeslutt-tiltak for røykere som tidligere har forsøkt å slutte bør fokusere på konsekvenser av å slutte og det å oppleve å ha kontroll over egen atferd. Motivasjonen fremmes ytterligere ved å styrke de moralske normene for ikke å røyke og øke identifikasjonen med ikke-røykere. Slik konkluderer Magnhild Høie ved Universitetet i Agder og Inger Synnøve Moan og Jostein Rise ved SIRUS i en studie av motivasjon for røykeslutt. Grunnlag for studien Studien har tatt utgangspunkt i at motivasjonen for å slutte å røyke kan forklares ved hjelp av den psykologiske teorien om planlagt atferd (TPB). I følge denne teorien er motivasjon avgjørende for atferd. Motivasjonen følger av holdninger, individets oppfatninger om hva hun/han tror at omgivelsene forventer og opplevd kontroll over egen atferd. I tillegg til disse kriteriene i teorien ble det antatt at selvidentitet som røyker, identifisering med gruppen av ikke-røykere, moralske normer og tidligere sluttforsøk ville forklare motivasjonen til å slutte å røyke. Data ble innhentet blant 357 dagligrøykende studenter med en gjennomsnittsalder på 24 år. Røykere som tidligere har forsøkt å slutte Resultatene viser at denne utvidede TPB-modellen bare er egnet til å forklare motivasjonen til røykeslutt blant røykere med erfaringer fra tidligere sluttforsøk. Den kan ikke fortelle oss noe om hva som motiverer røykere til å slutte hvis de ikke tidligere har forsøkt å slutte å røyke.

Bidragsytere

Magnhild Høie

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3