Cristin-resultat-ID: 780969
Sist endret: 23. februar 2016, 09:31
Resultat
Rapport
2007

Elever i og fra små og store skoler : presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune Pupils in and from small and big schools : the findings of a school survey of a municipality in Norway

Bidragsytere:
  • Thomas Nordahl

Utgiver/serie

Utgiver

Høgskolen i Hedmark

Serie

Rapport (Høgskolen i Hedmark)
ISSN 0808-2626
e-ISSN 1501-8563
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: 4
Antall sider: 50
ISBN: 9788276716030

Importkilder

ForskDok-ID: r07015475

Klassifisering

Emneord

Skoler

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elever i og fra små og store skoler : presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune Pupils in and from small and big schools : the findings of a school survey of a municipality in Norway

Sammendrag

Denne rapporten bygger på en kartleggingsundersøkelse blant 9600 elever i grunnskolen. Her har vi analysert elever fra fire små bygdeskoler i en kommune og senere identifisert elever fra disse små skolene når de går på en større ungdomsskole der de kommer sammen med andre elever fra større barneskoler. I dataanalysene har vi sett på elevenes skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter, atferdproblemer, relasjoner til medelever, relasjoner til lærere, arbeidsinnsats og opplevelse av undervisningen. Resultatene viser at elever fra de små skolene skårer systematisk dårligere enn de øvrige elevene. This report is a survey among 9400 pupils in primary and secondary schools. The survey has analyzed pupils from four small schools in one county, this pupils are again identified when they attend secondary school, where hey are with pupils who have attended larger primary schools. The pupils grades, social skills, behaviour problems, relation to teachers and motivation. The results show that the pupils from small schools scores systematically lower than the other pupils.

Bidragsytere

Thomas Nordahl

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 1 av 1