Cristin-resultat-ID: 801037
Sist endret: 4. mars 2018, 12:03
Resultat
Rapport
2004

Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. Institusjonsvise resultater

Bidragsytere:
 • Gøril Groven
 • Kirsten Danielsen
 • Andrew Malcolm Garratt og
 • Øyvind Andresen Bjertnæs

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

PasOpp-rapport
ISSN 1504-3428
e-ISSN 1890-1565

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2004
Hefte: 5/2004
Antall sider: 86
ISBN: 82-8121-014-1

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienterfaringer ved somatiske poliklinikker i Helse Øst, Sør og Midt-Norge. Institusjonsvise resultater

Sammendrag

Formålet med undersøkelsen har vært å få tilbakemelding på hvordan polikliniske pasienter i de tre helseregionene har opplevd konsultasjonen/ dagbehandlingen de har vært gjennom. Ved hjelp av et spørreskjema har pasientene fått spørsmål om ulike sider ved konsultasjonen/dagbehandlingen, alt fra ventetid på poliklinikken til vurderinger av standarden på ulike områder. På de fleste spørsmålene har vi bedt pasientene gradere svarene slik at det skal være mulig å identifisere hvilke områder sykehusene er gode på, og hvilke de er mindre gode på, i følge pasientene. Resultatene fra undersøkelsen kan ha nytte på flere måter. Ettersom polikliniske pasienter fra alle sykehusene i helseregionene er med kan det summeres resultater på ulike områder for hvert sykehus, og sykehusene kan sammenliknes. Slike sykehussammenlikninger er spesielt nyttig for de regionale helseforetakene, men også helseforetakene og institusjonene kan ha nytte av sammenlikningene. Gitt et godt sammenlikningsgrunnlag forteller de hvilke sykehus som i følge pasientene gjør det bra og hvilke som gjør det mindre bra, og på hvilke områder hvert sykehus gjør det godt og dårlig. Resultatene gir dermed nyttig informasjon både i forhold til oppfølgingen og styringen av sykehusene, og til sykehusenes interne kvalitetsarbeid. Bruk av resultatene i det interne kvalitetsarbeidet er den andre hovednytten av en pasienterfaringsundersøkelse. I tillegg til å få informasjon om hvordan ett sykehus gjør det i forhold til andre sykehus, får sykehuset informasjon om hvilke områder som fungerer bra og hvilke som fungerer mindre bra sett fra pasientenes side. Dette kan være en av flere viktige kilder til å fokuseres inn og prioritere mellom ulike områder i kvalitetsarbeidet ved sykehuset. Tilbakemeldinger fra pasientene er imidlertid bare en av flere kilder i arbeidet med å overvåke og forbedre kvaliteten ved norske sykehus. Informasjonen fra pasientene må settes i system, dvs. ses i sammenheng med andre indikatorer om produktivitet, produksjon oa., og ikke minst ses i forhold til lokal kunnskap om sykehuset.

Bidragsytere

Gøril Groven

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Kirsten Danielsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Andrew Malcolm Garratt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4