Cristin-resultat-ID: 802270
Sist endret: 30. mars 2018, 04:49
Resultat
Rapport
2010

Pasienters og pårørendes erfaringer med Bodø legevakt. Resultater fra en brukererfaringsundersøkelse

Bidragsytere:
  • Kirsten Danielsen

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Antall sider: 32
ISBN: 978-82-8121-378-4

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienters og pårørendes erfaringer med Bodø legevakt. Resultater fra en brukererfaringsundersøkelse

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin gjennomførte våren 2010 en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med Bodø legevakt. Undersøkelsen hadde som fomål å prøve ut ulike måter å øke svarprosenten i en spørreundersøkelse på, i tillegg til å gi resultater på pasient- og pårørendeerfaringer til Bodø legevakt. Undersøkelsen omfattet pasienter som hadde vært i kontakt med Bodø legevakt i undersøkelsesperioden, enten de først hadde ringt legevakten og vært på legevaktlokalet, eller de hadde møtt opp direkte på legevakten. Også pasienter som eventuelt hadde sykebesøk hjemme ble inkludert i utvalget. Pasienter som kun hadde vært i telefonkontakt med legevakten ble ikke inkludert i denne undersøkelsen. Generelt ga pasienter og pårørende positive vurderinger av legevakten. Gjennomsnittskåren på de fire hovedområdene (telefonkontakt, legekontakt, sykepleierkontakt og organisering) vises på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er dårligst og 100 er best. Resultatene viser at hovedområdet Organisering får noe lavere gjennomsnittsskåre enn de andre hovedområdene. Pasienter og pårørende ga generelt gode tilbakemeldinger også på enkeltspørsmål, både de som inngår i de fire hovedområdene og andre enkeltspørsmål.

Bidragsytere

Kirsten Danielsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1