Cristin-resultat-ID: 803844
Sist endret: 23. mars 2018, 15:52
Resultat
Rapport
2011

Biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt)

Bidragsytere:
 • Espen Movik
 • Kristin Kamilla Linnestad
 • Gunhild Hagen
 • Hege Kornør
 • Ingrid Harboe og
 • Marianne Klemp

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: 4/2011
Antall sider: 63
ISBN: 978-82-8121-396-8
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt)

Sammendrag

Bakgrunn: Mellom 20- og 30 000 mennesker har leddgikt i Norge. Dette er en alvorlig kronisk sykdom som varig nedsetter funksjons- og arbeidsevne. Forskning har vist at man kan oppnå god effekt ved å behandle sykdommen tidlig med såkalte biologiske legemidler. Slike legemidler er imidlertid betydelig mer kostbare enn medikamentell behandling med konvensjonelle sykdomsmodifi sernede legemidler, såkalte DMARDs. Kunnskapssenteret har derfor på oppdrag fra Norsk Revmatikerforbund oppsummert helseøkonomiske studier som sammenligner kostnader og effekter av disse behandlingene. Kunnskapssenteret har tidligere søkt etter studier om legemidlenes effekt og sikkerhet og publisert en separat rapport om dette (Kornør H, et al. Rapport fra Kunnskapssenterett nr. 9/2010). Fremgangsmåte: Vi søkte systematisk etter helseøkonomiske evalueringer av biologisk behandling av pasienter med tidlig leddgikt (sykdomsvarighet på 3 år eller kortere) sammenlignet med DMARDS. Vi fant seks studier, som alle omfattet TNF-hemmerne adalimumab, etanercept og infl iximab. Ingen studier med de øvrige biologiske legemidlene ble funnet. Hovedfunn: • Vi fant at: • Bruk av biologiske legemidler kan være kostnadseffektivt ved tidlig leddgikt, dog ikke som førstevalg i behandlingen • Dette er i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for behandling av leddgikt i Norge, som tilsier at minst ett DMARD skal være forsøkt før man begynner med biologiske legemidler • Inklusjon av indirekte kostnader kan ha stor betydning for resultatene • Det er til dels betydelig variasjon i resultatene.

Tittel

Biologics for early rheumatoid arthritis: Review of health economic studies.

Bidragsytere

Espen Movik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Kristin Kamilla Linnestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Gunhild Hagen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »