Cristin-resultat-ID: 803942
Sist endret: 13. oktober 2016, 13:09
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

"Av motsatt eller samme kjønn" : om sekularismens ekteskapsforståelse som kirkelig og teologisk utfordring

Bidragsytere:
  • Knut Alfsvåg

Tidsskrift

Tidsskrift for teologi og kirke
ISSN 0040-7194
e-ISSN 1504-2952
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 82
Hefte: 1
Sider: 3 - 18

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Skapelsesteologi • Kristen etikk • Sekularisering • Ekteskap

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Av motsatt eller samme kjønn" : om sekularismens ekteskapsforståelse som kirkelig og teologisk utfordring

Sammendrag

Forfatteren drøfter den nye, såkalte kjønnsnøytrale norske ekteskapsloven i lys av den teologiske retningen som er kjent under navnet "Radical Orthodoxy". Utgangspunktet er retningens samtidsanalyse, dens kritikk av at moderne sekularisme skulle representere et framskritt i rasjonalitet. Retningen hevder at moderne sekularisme tvert imot er en form for alternativ og inkonsistent teologi som i sak går ut på å demontere den kristne skapertroen. Alfsvåg argumenterer for at den modernitetskritikken som Radical Orthodoxy representerer, på sentrale punkt rammer den ideologien om kjønnsnøytralitet som ligger til grunn for den nye ekteskapsloven. På denne bakgrunnen retter forfatteren også et kritisk søkelys mot kirkelige uttalelser om ekteskapsloven.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Knut Alfsvåg

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1