Cristin-resultat-ID: 806429
Sist endret: 23. mars 2018 15:24
Resultat
Rapport
2010

Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving)

Bidragsytere:
 • Vida Hamidi
 • Torbjørn Wisløff
 • Tove Ringerike
 • Kristin Kamilla Linnestad
 • Ingrid Harboe og
 • Marianne Klemp

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 18/2010
Antall sider: 74
ISBN: 978-82-8121-354-8

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving)

Sammendrag

Bakgrunn Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming i Norge. Hjerneslag har store helsemessige og økonomiske konsekvenser både for pasienter, pårørende, helsevesenet og samfunnet forøvrig. Organiseringen av behandlingstilbudet til slagpasienter har stor betydning for den enkelte pasients mulighet til å overleve og til å oppnå et godt funksjonsnivå og god livskvalitet. For helsevesen og samfunn kan god organisering redusere kostnader og effektivisere ressursbruk. Oppdrag Helsedirektoratet gjennom arbeidsgruppene for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for hjerneslag henvendte seg til Kunnskapssenteret for å få utført en helseøkonomisk evaluering av alternative strategier for hjerneslagsbehandling. Vi gjorde en vurdering av effekt og kostnadseffektivitet av behandling av pasienter med akutt hjerneslag i vanlige slagenheter sammenlignet med 1) slagenheter med tidlig støttet utskriving og med 2) vanlig sengeavdeling. Hovedfunn Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i vanlige slagenheter gir trolig lavere dødelighet sammenlignet med behandling i vanlige sengeavdelinger. For moderate eller alvorlige slagsekveler er det muligens liten eller ingen forskjell mellom behandlingsalternativene. Det er muligens liten eller ingen forskjell i dødelighet og slagsekveler med behandling i slagenheter med tidlig støttet utskriving sammenlignet med behandling i vanlige slagenheter. Våre analyser viser at behandling i vanlige slagenheter gir større helsegevinster og reduserer livstidskostnader sammenlignet med vanlige sengeavdelinger. Behandling i slagenhet med tidlig støttet utskriving gir flere kvalitetsjusterte leveår og reduserer livstidskostnader sammenlignet med behandling i vanlig slagenhet. Sensitivitetsanalysene viser at behandling i en slagenhet med tidlig støttet utskriving med stor sannsynlighet er det mest kostnadseffektive alternativet.

Tittel

Treatment of patients with acute stroke in stroke units (with or without early supported discharge)

Sammendrag

1-page key messages B ackground Stroke is the third most common cause of death, a major cause of severe disability in Norway and accounts for considerable amounts of healthcare resources. The organization of treatment and rehabilitation of stroke patients may improve functional outcomes and enhance quality of life for individuals with acute stroke. Task requirement Norwegian Directorate of Health’s development group for the preparation of national clinical guideline for stroke has commissioned Norwegian Knowledge Centre for the Health Services to conduct economic evaluations of some central recommendations in the stroke guideline. We evaluated the clinical efficacy and conducted health economic model analyses of stroke unit care compared with stroke unit care followed by early supported discharge or general medical ward care. Main Results Ordinary stroke unit care is associated with probably lower mortality than care in general medical wards, whereas there is possibly little or no difference between the two strategies for moderate or severe sequelae. The results of the meta-analyses of comparison between two different stroke units (with and without early supported discharge) show possibly little or no difference in mortality and dependency with care in stroke unit with early supported discharge. The economic evaluation found that ordinary stroke unit care dominate the care in the general medical ward because it has lower expected cost and higher expected quality-adjusted life years. Stroke unit care followed by early supported discharge reduces lifetime costs and adds quality-adjusted life years compared with ordinary stroke unit care. The sensitivity analyses indicate that stroke unit care followed by early supported discharge most likely is the most cost-effective strategy.

Bidragsytere

Vida Hamidi

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torbjørn Wisløff

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Tove Ringerike

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Kristin Kamilla Linnestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »