Cristin-resultat-ID: 807943
Sist endret: 23. mars 2018 16:21
Resultat
Rapport
2011

Effekt av pasienthotell for sykehus og pasienter

Bidragsytere:
 • Hilde H. Holte
 • Ingrid Harboe og
 • Gunn Elisabeth Vist

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: 11/2011
Antall sider: 78
ISBN: 978-82-8121-408-8
Open Access

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av pasienthotell for sykehus og pasienter

Sammendrag

Pasienthotell i Norge fremstiller seg som et tilbud til sykehuspasienter som ikke trenger 24 timers medisinsk tilsyn eller som et pusterom i sykdomsforløpet. Et pasienthotell kan tilby pasienter nærhet til kompetanse og behandling hvis det blir nødvendig, samtidig som sykehusavdelingen frigjør en seng til pasienter med større behov for behandling. Et pasient­hotell kan være et egnet overnattingssted til pasienter både før, under og etter et sykehus­opp­hold, men også for pårørende. I forbindelse med de økonomiske vurderingene i de regionale helseforetakene (RHFene) vil en opp­sum­me­ring om effekt av pasienthotell kunne bidra til en avklaring om man skal øke investeringene i slike tilbud. Kunnskapssenteret mottok en bestilling fra Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for tjenesteutvikling og samhandling om å oppsummere kunnskap om effekt av pasienthotell. Effektene av pasient­hotell skulle måles både for sykehuset, i form av kostnader, men også for pasientene, i form av tilfredshet eller trygghet. I prosjektet skulle pasient­hotellene sammenlignes med andre overnattingssteder for pasientene. Prosjektet var ikke avgrenset til studier som sammenlignet pasienthotell med sykehus­opphold, men alle andre overnattingstilbud uten omfattende behandlingstilbud, også opphold i eget hjem. I prosjektet identifiserte vi åtte studier om effekt av pasienthotell. De fleste studiene omfattet pasienter som etter norske forhold antageligvis ikke er aktuelle beboere av pasienthotell, i tillegg omfattet de fleste studiene få pasienter og alle hadde høy risiko for feil eller systematiske skjevheter. Vi kan derfor ikke trekke noen konklusjon om effekt av pasienthotell verken for sykehus eller for pasienter når pasienter bor på pasienthotell før, under eller etter behandling på en sengepost ved sykehuset.

Bidragsytere

Hilde Helene Holte

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde H. Holte
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gunn Elisabeth Vist

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3