Cristin-resultat-ID: 827240
Sist endret: 29. mars 2018, 01:24
Resultat
Rapport
2011

Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF

Bidragsytere:
 • Helene Arentz-Hansen
 • Sari Susanna Ormstad
 • Vida Hamidi
 • Lene Kristine Juvet
 • Brynjar Fure og
 • Inger Natvig Norderhaug

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Antall sider: 123
ISBN: 978-82-8121-404-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF

Sammendrag

Vi har utviklet en norsk versjon av skjema og system for mini-HTA og testet dette ved to sykehus i Helse Vest RHF. Seks nye metoder ble evaluert ved bruk av mini-HTA-skjemaet, hvorav fire ble ferdigstilt og to delvis ferdigstilt. Basert på evalueringen vil vi konkludere med at det bearbeidete skjemaet for mini-HTA kan tas i bruk, selv om ytterligere forbedringer kan bli nødvendig. Når det gjelder selve systemet for å ta i bruk mini-HTA, vil vi fremheve følgende elementer som viktige å vurdere ved en permanent innføring av mini-HTA i helsetjenesten: Forankre systemet i ledelsen Etablere lokale ressursgrupper for støttefunksjoner med bibliotekar, helseøkonom og person med kompetanse innen kunnskapshådtering (HTA) Etablere en nasjonal ressursgruppe som kan koordinere arbeidet med mini-HTA, yte metodestøtte og gi opplæring til lokale ressursgrupper Sørge for en tydelig arbeidsfordeling ved utarbeidelsen av en mini-HTA Definere hvor omfattende en mini-HTA bør være både med hensyn til innhold og tidsbruk Etablere gode rutiner for fagfellevurdering av ferdigstilte mini-HTA skjemaer Sikre god informasjon og tydelig kommunikasjon rundt formålet med mini-HTA og etablere et undervisningstilbud for mini-HTA Etablere en nasjonal database for publisering av pågående og ferdigstilte mini-HTA skjema. MedNytt er en egnet database for dette formålet Klarlegge hvilken rolle mini-HTA skal ha i beslutningsprosessene lokalt på sykehusene Definere retningslinjer for når det er aktuelt å gjøre en mini-HTA lokalt og kriterier til hvilke metoder som skal løftes til nasjonalt nivå Mini-HTA kan også anvendes ved utfasing av eksisterende metoder, men for dette bør det lages et eget skjema som er mer tilpasset dette formålet I oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene for 2011 legger Helse- og omsorgsdepartementet opp til at mini-HTA skal innføres i helsetjenesten. Erfaringene fra denne pilottesten vil være et viktig bidrag i denne prosessen.

Bidragsytere

Eva Helene Arentz-Hansen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Helene Arentz-Hansen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Sari Susanna Ormstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Vida Hamidi Ashtiani

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Vida Hamidi
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Lene Kristine Juvet

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Brynjar Fure

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »