Cristin-resultat-ID: 833179
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2010

Hva er misbruk og avhengighet?

Bidragsytere:
 • Ingeborg Lund
 • Anne Line Bretteville-Jensen
 • Astrid Skretting
 • Jostein Rise
 • Sturla Bjørn Nordlund og
 • Ellen Johanna Amundsen

Utgiver/serie

Utgiver

SIRUS

Serie

SIRUS-rapport
ISSN 1502-8178
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Volum: 9
Hefte: 4
Antall sider: 78
ISBN: 978-82-7171-347-8
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva er misbruk og avhengighet?

Sammendrag

SIRUS får stadig spørsmål om hvor mange alkoholikere og narkomane det finnes i Norge. Spørreundersøkelser og forskning tyder på at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge. Andre metoder gir andre og til dels mye høyere anslag. Mellom 78 000 og 120 000 menn og mellom 42 000 og 73 000 kvinner i alderen 15 til 59 år har brukt et narkotisk stoff i løpet av et år, mens mellom 10 000 og 18 000 har brukt heroin. Intervallene viser at det er vanskelig å gi nøyaktige anslag. Svaret er avhengig av målemetode, samtidig som det er usikkert hva som skal regnes som bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler. Rapporten "Hva er misbruk og avhengighet" gis ut i anledning SIRUS´ 50-årsjubileum i 2010. Her diskuterer en gruppe SIRUS-forskere om hvordan man kan skille bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, hvordan oppfatninger av misbruk har endret seg over tid og hvordan man gjennom ulike metoder kan beregne antall misbrukere. Ellen J. Amundsen er redaktør og Ingeborg Lund, Anne-Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund er forfattere av rapporten. Bruk vs. misbruk Det er langt fra gitt hva som gjør at visse former for forbruk av rusmidler kalles bruk og andre misbruk. Er det om stoffet er lovlig eller ikke, ruseffekten, hvor mye man bruker, eller negative konsekvenser for brukeren eller omgivelsene som er avgjørende? I den mest utbredte forståelsen kan alkohol, hasj og andre svake narkotiske stoffer og pengespill både brukes og misbrukes, sterke narkotiske stoffer og illegale reseptbelagte legemidler misbrukes, mens tobakk bare kan brukes. Endringer i oppfatninger Det har også skjedd klare endringer i oppfatningen av hva som er misbruk av rusmidler. For alkohol har det vært en klar tendens i liberal retning. Mens 9 av 10 mente det var alkoholmisbruk " å drikke et par ganger i uka sammen med venner og bli ganske beruset" i 1964, mente 6 av 10 det samme i 2006. Etter hvert som alkoholbruken i Norge har økt, har en større andel av befolkningen akseptert mer og hyppigere drikking før de vil kalle det misbruk. Også for hasjbruk har oppfatningene endret seg: mens det på 1970-tallet var vanlig å betegne all hasjbruk som misbruk, vil de fleste i dag vurdere omfanget før det kalles misbruk. Hva er avhengighet? Spørsmålet om avhengighet er nært knyttet til forbruk av rusmidler og reiser mange dilemmaer som drøftes i rapporten. Hvorfor involverer noen seg i handlinger som de vet kan være skadelige på sikt? Er den avhengige uten en vilje eller er hun eller han fortsatt i stand til å velge? Er avhengighet en sykdom som automatisk gir rett til behandling og omsorg? Jubileumsrapporter Rapporten er en av tre jubileumsrapporter der SIRUS-forskere bruker norsk og internasjonal kunnskap for å forsøke å svare på sentrale spørsmål innenfor rusmiddelfeltet i Norge. De to andre tar for seg skader og problemer knyttet til bruk av alkohol, narkotika og tobakk og tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer.

Tittel

How can we define misuse and dependence? Designations, concepts and prevalence.

Sammendrag

This report questions concepts and designations associated with the use and misuse of substances, tobacco and gambling. As a backdrop to the questions it is necessary to see users as a heterogeneous group with regard to type of intoxicant or game, frequency of use and amount; consequences will also vary widely. The risk of negative consequences will depend on the person consuming the substance, the social context in which consumption takes place, the type of substance and mode of administration. The concept of abuse is rather fluid, according to Ingeborg Lund and Anne Line Bretteville-Jensen; there is no clear definition applicable for all types of substance. The factors affecting where use becomes misuse are as dependent on cultural and legal circumstances as negative consequences deriving from consumption, primarily to the users themselves. Negative consequences include acute intoxication and injury, disregard of other needs and commitments borne by the person, and economic problems. Chronic health problems are not included, however, which might go some way to explaining why smoking tobacco is not considered abuse. Within the substance areas into which SIRUS conducts research, the conventional understanding is basically that alcohol, hashish and other weakly narcotic substances, along with gambling, can be used and abused. Stronger narcotic substances and illegal use of prescription drugs is called abuse, while tobacco can only be used. Does the choice of words matter in the field of drug and alcohol research? Astrid Skretting points to the emergence of a way of speaking and use of concepts which are imprecise and, in many cases, also bad Norwegian. The most conspicuous culprit is the use of the word "intoxication" [rus] in every imaginable and unimaginable context. In general, most commentators would agree that adequate, correct linguistic designations are important, and should apply to the field of drugs and alcohol as well. Some of the compounds used today containing "rus" are listed in a separate section, along with more precise and serviceable alternatives linguistically and conceptually.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Astrid Skretting
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Sturla Bjørn Nordlund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »