Cristin-resultat-ID: 833205
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
2010

Etterspørselen etter heroin i Norge

Bidragsytere:
 • Ellen Johanna Amundsen og
 • Anne Line Bretteville-Jensen

Tidsskrift

Rus & samfunn
ISSN 1500-8614
e-ISSN 1501-5580
NVI-nivå 0

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 4
Hefte: 2
Sider: 32 - 43

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etterspørselen etter heroin i Norge

Sammendrag

Det finnes gode oversikter over hvor mye heroin som er beslaglagt i de fleste land, mens gode nok anslag for totalt forbruk av heroin er mangelvare. Dette er omtalt i denne artikkelen, mens SIRUS-rapport 8/2009: Heroinforbruk og heroinbeslag i Norge gir en fullstendig gjennomgang av beregningene.

Tittel

Demand for heroin in Norway

Sammendrag

Yearly heroin use in Norway was calculated by multiplying the number of users with the frequency of use and the amount used in the period 2000 to 2008. Heroin users were divided in three groups: experimental, occasional and heavy users. The number of persons in each category, their frequency of use, and their average consumption per occasion were estimated from surveys. The yearly amount of heroin used in 2000-02 was approximately 2000 kilo, reduced to 1450 kilo in 2006-08. The reduction was mainly due to a reduction of heavy users. The police and customs seized on average four percent of those amounts. The article is a summary of SIRUS report 8/2009: Heroin consumption and heroin seizures in Norway.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2