Cristin-resultat-ID: 833243
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Limited cash flow on slot machines : effects of prohibition of note acceptors on adolescent gambling behaviour

Bidragsytere:
 • Marianne Hansen og
 • Ingeborg Rossow

Tidsskrift

International Journal of Mental Health and Addiction
ISSN 1557-1874
e-ISSN 1557-1882
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 8
Hefte: 1
Sider: 70 - 81
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Limited cash flow on slot machines : effects of prohibition of note acceptors on adolescent gambling behaviour

Sammendrag

This study addresses the impact of prohibition of note acceptors on gambling behaviour and gambling problems among Norwegian adolescents. Data comprised school surveys at three time points; 2004 and 2005 (before intervention) and 2006 (after intervention). Net samples comprised 20.000 students aged 13 – 19 years at each data collection. Identical measures of gambling behaviour (gambling frequency and expenditures on slot machines) and indicators of problem gambling (SOGS-RA and Lie/Bet) were assessed at all three time points. No significant changes in gambling behaviour and problem gambling were observed in the period prior to the intervention, whereas slot machine gambling frequency was reduced by 20%, the proportion that gambled frequently on slot machines was reduced by 26%; overall gambling frequency was reduced by 10% and the proportion of ‘problem gamblers (SOGS-RA 4+) was reduced by 20% after the intervention when controlling for potential confounders. It is suggested that these findings can be attributed to the removal of the note acceptors on slot machines.

Tittel

Nedgang i pengespill og spilleproblemer blant unge etter seddelforbud på spilleautomater

Sammendrag

Spill på spilleautomater har inntil nylig vært det pengespillet som har vært mest utbredt blant barn og unge i Norge. Første juli 2006 ble det innført forbud mot bruk av sedler på alle spilleautomater. Dette skyldtes blant annet bekymring knyttet til barn og unges pengespillvaner og behovet for å dempe det økende omfanget av pengespill i befolkningen. Forbudet innebar at man bare kunne benytte mynter og derfor også fikk avbrudd i spillet når myntene tok slutt. Selv om man kunne satse like mye penger per spill som tidligere, ble det likevel mer tungvint å spille. Om studien Denne studien har belyst i hvilken grad dette forbudet har hatt betydning for hvor mye og ofte norske ungdommer spiller pengespill – både på automater og ellers – og hvorvidt det har hatt betydning for omfanget av spilleproblemer blant ungdom. Data ble samlet inn i tre skoleundersøkelser med ett års mellomrom. Hver undersøkelse omfattet vel 20 000 ungdommer mellom 13 og 19 år. De to første undersøkelsene var i 2004 og 2005, før seddelinntak ble forbudt, og den siste i 2006, etter innføringen av forbudet. Ingen endring før forbud Ved alle tre tidspunktene ble spillefrekvens og forbruk, sammen med indikatorer på spilleproblemer kartlagt. Det ble ikke observert noen signifikante endringer i spilleatferd og spilleproblemer i perioden før forbudet ble innført. Nedgang etter forbud Etter at seddelinntakene var fjernet ble spilleautomatfrekvensen redusert med 20 prosent. Andelen som spilte ukentlig eller oftere, gikk ned med 26 prosent og den totale spillefrekvensen for alle typer spill, gikk ned med 10 prosent. Andelen ungdommer med spilleproblemer (SOGS-RA 4+) gikk ned med 20 prosent. Endringene er beregnet etter å ha kontrollert for kjønn, alder og en mulig trend i spillemarkedet fra 2004 til 2005. Analysene peker derfor i retning av at nedgangen kan tilskrives forbudet av seddelinntak på pengespillautomatene.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marianne Bang Hansen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marianne Hansen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2