Cristin-resultat-ID: 834180
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Where do adolescents get drunk? A study of the relative importance of various drinking locations among Norwegian adolescents

Bidragsytere:
 • Elisabet Storvoll
 • Ingeborg Rossow og
 • Hilde Eliabeth Pape

Tidsskrift

Nordic Studies on Alcohol and Drugs
ISSN 1455-0725
e-ISSN 1458-6126
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 27
Hefte: 2
Sider: 209 - 221
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1000476567

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Where do adolescents get drunk? A study of the relative importance of various drinking locations among Norwegian adolescents

Sammendrag

To curb the harmful consequences of drunkenness among adolescents, it may be useful to know where they usually drink to the point of intoxication. We have analysed data from a school survey among 14-17 year-old Norwegians in 2005 to shed light on this issue (n=13 399). We assessed the prevalence of getting drunk at various locations and estimated the relative importance of various locations (i.e., the proportion of the total number of episodes of getting drunk that had taken place in various locations). About half of the episodes of getting drunk occurred in private homes. Although the respondents were too young to drink at licensed premises, about one in ten episodes took place in such locations. Relatively few episodes occurred at social events at school or in connection with organized leisure activities. The relative importance of the various locations varied with age and frequency of intoxication, whereas gender differences were less pronounced. Implications for prevention and further research are discussed.

Tittel

Hvor drikker ungdom seg fulle? En studie av den relative betydningen av ulike drikkesteder.

Sammendrag

Ungdomsfyll er forbundet med et bredt spekter av skader og problemer. I et forebyggende perspektiv kan det være nyttig å vite hvor ungdom faktisk drikker seg fulle. For å belyse dette har vi analysert data fra en skoleundersøkelse blant norske 14-17-åringer. 13 399 ungdommer deltok i undersøkelsen. I tillegg til å undersøke hvor mange som hadde drukket seg full på ulike steder, beregnet vi den relative betydningen av de ulike stedene, dvs. hvor stor andel av de gangene de hadde drukket seg full som fant sted på de ulike plassene. Omtrent halvparten av de gangene ungdommen drakk seg fulle, gjorde de det i private hjem. Selv om de var for unge til å drikke på skjenkesteder, fant ett av ti tilfeller sted i slike lokaler. Relativt få episoder fant sted på sosiale tilstelninger i forbindelse med skole eller fritidsaktiviteter. Den relative betydningen av de ulike drikkestedene varierte med alder og hvor ofte de drakk seg fulle, mens kjønnsforskjellene var mindre uttalte. Funnene tyder på at foreldre er en viktig målgruppe i det forebyggende arbeidet. I tillegg vil det være sentralt å sikre bedre håndheving av de eksisterende aldersgrensene på skjenkesteder.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Storvoll
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Elisabeth Pape

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde Eliabeth Pape
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3