Cristin-resultat-ID: 834191
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2010
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2010

Challenges in an affluent society : trends in alcohol consumption, harms and policy: Norway 1990-2010

Bidragsytere:
  • Ingeborg Rossow

Tidsskrift

Nordic Studies on Alcohol and Drugs
ISSN 1455-0725
e-ISSN 1458-6126
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2010
Volum: 27
Hefte: 5
Sider: 449 - 463
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1100486159

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Challenges in an affluent society : trends in alcohol consumption, harms and policy: Norway 1990-2010

Sammendrag

Over the past two decades recorded alcohol sales in Norway have increased by almost 50%. Although control policy measures are somewhat weakened over this period, the increase should also be viewed in light of the significant increase in purchase power, implying that alcohol has become relatively cheaper for the consumers. Most of the increase in alcohol sales is due to the more than doubled sales of wine, and the possible importance of wine journalism and bag-in-box wine is discussed in this respect. Despite the significant increase in consumption indicators of alcohol related harms do not show consistently increasing trends. Several possible explanations for this are discussed. Finally the current status of policy initiatives, the public opinion and some future challenges are outlined.

Tittel

Utfordringer i et velstående samfunn. Trender i alkoholkonsum, alkoholproblemer og alkoholpolitikk i Norge fra 1990-2010

Sammendrag

De to siste tiårene har det registrerte salget av alkohol økt med nesten 50 prosent i Norge. Selv om kontrollpolitikken er blitt noe svekket i denne perioden, bør økningen også ses i lys av den betydelig økte kjøpekraften, som har gjort alkohol relativt billigere for forbrukerne. Salget av vin er mer enn fordoblet, og det er økningen i vinsalget som utgjør størstedelen av den samlete økningen i alkoholsalget. I artikkelen diskuteres også den mulige betydningen av pappvin og vinjournalistikk for denne økningen. Til tross for den betydelige økningen i forbruk, ser man at ulike indikatorer på alkoholrelaterte problemer går i ulike retninger over tid. Artikkelen diskuterer flere mulige forklaringer på disse sprikende trendene. Til slutt blir dagens status når det gjelder politiske initiativer, opinionens syn og noen framtidige utfordringer belyst.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1