Cristin-resultat-ID: 837479
Sist endret: 25. oktober 2016 14:33
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Maternal birth characteristics and perinatal mortality in twin offspring. An intergenerational population-based study in Norway, 1967-2008

Bidragsytere:
 • Anne Tandberg
 • Kari Klungsøyr Melve
 • Tone Irene Nordtveit
 • Tone Bjørge og
 • Rolv Skjaerven

Tidsskrift

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
ISSN 1470-0328
e-ISSN 1471-0528
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 118
Hefte: 6
Sider: 698 - 705

Importkilder

Isi-ID: 000289943200008

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Gynekologi og obstetrikk

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Maternal birth characteristics and perinatal mortality in twin offspring. An intergenerational population-based study in Norway, 1967-2008

Bidragsytere

Anne Tandberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kvinneklinikken ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen

Kari Klungsøyr

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Kari Klungsøyr Melve
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen

Tone Irene Nordtveit

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Tone Bjørge

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen

Rolv Skjærven

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Rolv Skjaerven
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5