Cristin-resultat-ID: 841541
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:36
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2011

Motivational interviewing for substance abuse

Bidragsytere:
 • Geir Smedslund
 • Rigmor C. Berg
 • Karianne Hammerstrøm
 • Asbjørn Steiro
 • Kari Ann Leiknes
 • Helene M Dahl
 • mfl.

Tidsskrift

Cochrane Database of Systematic Reviews
ISSN 1469-493X
e-ISSN 1469-493X
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2011
Hefte: 5

Importkilder

Isi-ID: 000290496400020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Motivational interviewing for substance abuse

Tittel

Motiverende intervju for rusmisbruk

Sammendrag

Motiverende intervju, også kalt endringsfokusert rådgivning/veiledning, er en psykologisk korttidsbehandling som kan hjelpe mennesker til å redusere bruken av alkohol og narkotika. Mer enn 76 millioner mennesker på verdensbasis har alkoholproblemer, og ytterligere 15 millioner har narkotikaproblemer. Motiverende intervju (MI) er en psykologisk behandling som blant annet har som mål å hjelpe mennesker med å kutte ned på eller slutte å bruke alkohol eller narkotika. Rusmisbrukeren og veilederen møtes vanligvis mellom én og fire ganger, og hver samtale varer i cirka én time. Veilederen uttrykker at han eller hun forstår hvordan klienten opplever sitt problem og støtter klienten i å gjøre sine egne valg. Han eller hun forsøker ikke å overbevise klienten til å forandre på noe, men diskuterer mulige konsekvenser både av å forandre seg og å fortsette på samme måten. De diskuterer også klientens mål og hvor de står i dag i forhold til disse målene. Vi søkte etter studier som hadde inkludert mennesker med alkohol- eller narkotikaproblemer og som hadde fordelt dem tilfeldig til MI eller til en kontrollgruppe som enten ikke fikk noen behandling eller fikk en annen type behandling. Vi inkluderte bare studier som hadde sjekket video- eller lydopptak av behandlingstimene for å være sikre på at behandlingen som var gitt svarte til prinsippene for MI. Denne oversikten er basert på 59 studier. Resultatene viser at mennesker som har blitt behandlet med MI har redusert bruken av rusmidler mer enn mennesker som ikke har mottatt noen behandling. Derimot ser det ut som at andre aktive behandlinger, standard behandling eller det å bli vurdert og få tilbakemelding, kan være like effektivt som MI. Det var ikke nok data for å konkludere om effektene av MI på å bli værende i behandling, motivasjon for endring eller gjentatte lovbrudd. Kvaliteten på forskningen gjør at vi må være forsiktige i våre konklusjoner, og ny forsking kan endre dem.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Rigmor Berg

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Rigmor C. Berg
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Karianne Thune Hammerstrøm

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Karianne Hammerstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Marelius Kulseng Steiro

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Asbjørn Steiro
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kari Ann Leiknes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »