Cristin-resultat-ID: 847848
Sist endret: 23. mars 2018 16:30
Resultat
Rapport
2011

Infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Bidragsytere:
 • Vigdis Lauvrak
 • Elisabeth Jeppesen og
 • Inger Natvig Norderhaug

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: 14/2011
Antall sider: 88
ISBN: 978-82-8121-423-1

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Sammendrag

For å vurdere effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved innsetting av totalproteser i hofte har vi søkt etter og gjennomgått relevante systematiske oversikter og kunnskapsbaserte retningslinjer. Vi inkluderte åtte systematiske oversikter av høy til middels kvalitet. Vi fant ingen kunnskapsbaserte retningslinjer om forebygging av infeksjon særskilt for innsetting av totalprotese i hofte, leddproteser eller ortopediske operasjoner. Vi inkluderte imidlertid en engelsk retningslinje om infeksjonsforebygging ved kirurgi. Vi trakk følgende hovedkonklusjoner: •Forebygging med antbiotika kan redusere infeksjon etter innsetting av totalproteser i hofte. •Bruk av vakumdren etter operasjon påvirker trolig ikke, eller i liten grad, antallet infeksjoner etter innsetting av totalproteser i hofte. •For minimal invasiv kirurgi, valg av type implantat, ventilasjon, behandlingslinjer, søm sammenlignet med metallklemme (sutur versus agraff) og nedtrapping av cellegiften metotrexat var det ikke grunnlag for å konkludere om infeksjonsforebyggende effekt ved innsetting av totalprotese i hofte. •Gjennomgang av retningslinjen ga ingen henvisninger til studier som særskilt omfattet innsetting av totalprotese i hofte. Kunnskapsgrunnlaget for anbefalinger om infeksjonsforebyggende tiltak ved innsetting av totalproteser i hofte vil i stor grad være basert på forskningsresultater fra andre pasientgrupper, på resultater fra registre, på klinisk erfaring og på kunnskap om årsakssammenhenger. Nye studier kan endre konklusjonene.

Bidragsytere

Vigdis Lauvrak

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Elisabeth Jeppesen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Inger Natvig Norderhaug

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3