Cristin-resultat-ID: 848147
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Illegal drug use and the economic recession. What can we learn from the existing research?

Bidragsytere:
  • Anne Line Bretteville-Jensen

Tidsskrift

International journal of drug policy
ISSN 0955-3959
e-ISSN 1873-4758
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 22
Hefte: 5
Sider: 353 - 359

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-80052947077
Isi-ID: 000295761300005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Illegal drug use and the economic recession. What can we learn from the existing research?

Sammendrag

Much research on the use of amphetamine, cocaine and heroin employs individual level data and analyses variations in drug use by factors like personal characteristics, socioeconomic factors, and the social environment. Less attention is given to how these individual responses inter-relate with key macroeconomic variables. From a drug policy perspective however, it is important to also understand the consequences for drug use and drug users of changes in the macroeconomic conditions. As the world is experiencing an economic recession one would like to know whether it will affect the number of drug users and/or consumption frequency and volume amongst established users. There are different channels through which a recession could influence drug consumption; here the main focus is on how an economic downturn may influence drug prices and drug users' incomes. We briefly refer to relevant economic theory before reviewing the research literature. A fall in drug prices and income seem likely. Empirical studies confirm drug users' price responsiveness. Only a few studies have dealt with income elasticity amongst this group. As the price and the income effect may pull in opposite directions, the full effect on drug use is difficult to predict. Still, it seems likely that an economic downturn of the current magnitude could increase the use of drugs

Tittel

Narkotikabruk og økonomisk tilbakegang - hva kan vi lære av eksisterende forskning?

Sammendrag

Mye forskning på bruk av amfetamin, kokain og heroin bruker data på individnivå og analyserer variasjoner i narkotikabruk med fokus på blant annet personlige, sosioøkonomiske og miljømessige faktorer. Det har vært mindre fokus på hvordan disse individuelle faktorene påvirkes av makroøkonomiske variabler. I et narkotikapolitisk perspektiv er det imidlertid viktig å forstå hvilke konsekvenser endringer i makroøkonomiske forhold har for narkotikabruk og narkotikabrukere. Et aktuelt spørsmål er om nedgangstidene i forbindelse med finanskrisen vil ha betydning for antall narkotikabrukere og/eller omfanget og frekvensen i bruk blant etablerte brukere. Økonomiske nedgangstider kan påvirke bruken av tunge narkotiske stoffer på mange måter. I denne studien er hovedfokuset på hvordan nedgangstidene påvirker narkotikapriser og brukernes inntekter og betydningen av disse endringene. Vi presenterer kort relevant økonomisk teori før vi går gjennom forskningslitteraturen. Resultatene viser at det er sannsynlig med et fall både i narkotikapriser og brukernes inntekter. Empiriske studier bekrefter at brukerne av tung narkotika påvikes av priser. Bare et fåtall studier har undersøkt hva inntektsendringer i denne gruppen betyr. Det er vanskelig å forutsi finanskrisens betydning for narkotikabruk siden effektene av pris- og inntektsendringer sannsynligvis vil peke i hver sin retning. Men dersom ikke faktorer som ikke har med finanskrisen å gjøre drar i motsatt retning er det mest sannsynlig at en økonomisk nedgang i den størrelsesorden vi er vitne til i dag vil øke bruken av narkotika.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1