Cristin-resultat-ID: 848151
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Predicting intentions not to "drink and drive" using an extended version of the theory of planned behaviour

Bidragsytere:
 • Inger Synnøve Moan og
 • Jostein Rise

Tidsskrift

Accident Analysis and Prevention
ISSN 0001-4575
e-ISSN 1879-2057
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 43
Hefte: 4
Sider: 1378 - 1384

Importkilder

Isi-ID: 000291296200014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Predicting intentions not to "drink and drive" using an extended version of the theory of planned behaviour

Sammendrag

The aim of this study was to determine to what extent the theory of planned behaviour (TPB) extended with moral norm and descriptive norm is able to predict intentions not to drink and drive. We also wanted to examine whether different processes guide intentions among young drivers (35 years and below) versus drivers aged above 35 years, and women's versus men's intentions. Questionnaires were sent to a sample of 4000 people in Norway aged between 18 and 70 years, and were completed by 1025 respondents. Analyses were conducted among those who had a driver's licence and who reported drinking at least 1-2 times per year, resulting in a sample of 879 individuals (46.6% were men, 30.3% were 35 years and younger, M = 43.9 years). The results showed that the TPB variables explained 10% of the variance in intentions in the sample as a whole, and that the extension variables added 2% to the explained variance after controlling for the impact of the TPB components. Perceived behavioural control was the strongest predictor of intentions (β = 0.24, p

Tittel

Predicting intentions not to ”drink and drive” using an extended version of the theory of planned behaviour

Sammendrag

Tiltak for å redusere promillekjøring blant unge mannlige bilførere bør fokusere på å styrke deres kontroll over egen atferd. Det er også viktig å orientere dem om det faktum at de aller fleste ikke kjører bil etter å ha drukket alkohol, og om hvilke konsekvenser promillekjøring kan få. Slik konkluderer Inger Synnøve Moan og Jostein Rise ved SIRUS i en studie av motivasjon om ikke å kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand. Om studien I studien antok de at motivasjonen for ikke å kjøre bil etter å ha drukket kan forklares ved hjelp av teorien om planlagt atferd (TPB). I følge den psykologiske teorien er motivasjon avgjørende for atferd. Motivasjonen følger av holdninger, individets oppfatninger om hva en tror at omgivelsene forventer at man skal gjøre og opplevd kontroll over egen atferd. I tillegg ble det antatt at moralske normer - skam og skyldfølelse knyttet til promillekjøring - og såkalte deskriptive normer - om man tror det er vanlig blant venner å kjøre bil i beruset tilstand - ville forklare motivasjonen om ikke å kjøre etter å ha drukket alkohol. Det ble gjort analyser blant 879 personer som hadde førerkort og som rapporterte at de hadde drukket minst 1-2 ganger siste 12 måneder (46,6 % var menn og 30,3 % var 35 år og yngre). Unge mannlige bilførere Resultatene viste at den utvidede TPB-modellen var langt bedre egnet til å forklare yngre bilføreres intensjoner om ikke å kjøre i alkoholpåvirket tilstand enn eldre føreres. Den forklarte også i større grad mannlige enn kvinnelige førere sine intensjoner. Opplevd atferdskontroll, deskriptiv norm og holdning betydde mest for unge mannlige føreres intensjoner. Denne gruppen kjører oftere i fylla enn andre og er derfor en spesielt viktig målgruppe å nå i arbeidet for å redusere promillekjøring. Resultatene gir kunnskap om hva man bør legge vekt på i fremtidige tiltak for å oppmuntre disse bilistene til ikke å kjøre etter å ha drukket. I tillegg til å styrke deres opplevde kontroll over atferden, bør man orientere dem om at de aller fleste faktisk ikke kjører bil etter å ha drukket og fokusere på konsekvensene av å kjøre bil i beruset tilstand.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2