Cristin-resultat-ID: 849783
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Hardcore Smokers in Norway 1996-2009

Bidragsytere:
 • Marianne Lund
 • Karl Erik Lund og
 • Elisabeth Kvaavik

Tidsskrift

Nicotine & Tobacco Research
ISSN 1462-2203
e-ISSN 1469-994X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 13
Hefte: 11
Sider: 1132 - 1139

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84857342839
Isi-ID: 000296352300016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hardcore Smokers in Norway 1996-2009

Sammendrag

The aim of this study was to investigate changes in the relative proportion of hard-core smokers (HCS) in Norway for the years 1996-2009. Data were derived from Statistics Norway's annually cross-sectional representative samples of the adult population. The total sample size of smokers each year was between 250-500. The outcome measure was HCS, defined by their intention not to quit smoking and absence of attempts to quit during the last 12 months. Logistic regression analysis was conducted to estimate the association between time (survey year) and the number of HCS. We identified three groups of smokers: occasional smokers, daily non-HCS and HCS. The relative proportion of HCS declined in the period 1996-2009, from 30% to 23%. A model adjusted for gender, age, educational level and the use of snus (smokeless tobacco) showed the same downward trend. Within this sample of Norwegian smokers, the relative share of HCS is not increasing. This knowledge is important for tobacco prevention policy. The result does not support a hardening hypothesis regarding changes in the size of the group of HCS. Further analysis is needed to investigate individual resistance to smoking cessation.

Tittel

Hardcore-røykere i Norge 1996-2009

Sammendrag

Målet med studien var å undersøke endringer i den relative andelen av såkalte hardcore-røykere, dvs. motstandsdyktige røykere i Norge i årene 1996-2009. Data ble hentet fra Statistisk sentralbyrås årlige tverrsnittsundersøkelse, som er et representativt utvalg av voksenbefolkningen. Det totale antallet røykere i utvalget var hvert år mellom 250 og 500. Utgangspunktet var hardcore-røykere, definert ved at de ikke har intensjoner om å slutte å røyke, og heller ikke har forsøkt å slutte det siste året. Det ble brukt logistisk regresjonsanalyse for å anslå sammenhengen mellom undersøkt år og antall hardcore-røykere. Studien identifiserte tre grupper av røykere: av-og-til-røykere, dagligrøykere som ikke ble definert som hardcore-røykere og hardcore-røykere. Den relative andelen av hardcore-røykere i utvalget gikk ned fra 30 til 23 prosent i perioden 1996-2009. En modell som kontrollerte for kjønn, alder, utdanningsnivå og bruk av snus, viste den samme tendensen. I dette utvalget av norske røykere, minket altså andelen av hardcore-røykere. Resultatet støtter derfor ikke den såkalte herdingshypotesen, der man antar at de gjenværende røykerne består av en relativt sett høyere andel hardcore-røykere. Dette er viktig kunnskap for utforming av forebyggingspolitikken. Det er imidlertid nødvendig med videre analyser for å undersøke motstanden mot å slutte å røyke på individnivå.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3