Cristin-resultat-ID: 849789
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Prevalence of alcohol and other substances of abuse among injured patients in a Norwegian emergency department

Bidragsytere:
 • Stig Tore Bogstrand
 • Per Trygve Normann
 • Ingeborg Rossow
 • Margrete Larsen
 • Jørg Mørland og
 • Øivind Ekeberg

Tidsskrift

Drug and Alcohol Dependence
ISSN 0376-8716
e-ISSN 1879-0046
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 117
Hefte: 2-3
Sider: 132 - 138

Importkilder

Isi-ID: 000294240300006

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prevalence of alcohol and other substances of abuse among injured patients in a Norwegian emergency department

Sammendrag

Studies have found a high prevalence of both alcohol and other impairing psychoactive drugs in injured patient populations. The aim of this study was to assess the prevalence of potentially impairing psychoactive substances in all patients admitted to a hospital emergency department with injuries from accidents, assault or deliberate self harm. A total of 1272 patients over 18 years of age, admitted to the hospital within 12h of injury, were included. Presence of alcohol was determined by an enzymatic method and other drugs by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) or gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), both highly specific analytical methods for determining recent intake. There were 510 (40%) women in the sample. Of the patients, 38% of the women and 48% of the men had a positive blood sample for psychoactive substances on admission. The most prevalent psychoactive substance was alcohol (27%) with an average concentration of 1.5g/kg. A further 21% of patients tested showed use of medicinal drugs, and 9% showed use of illicit substances. Cannabis was the most prevalent illicit drug (6.2%). Diazepam (7.4%) and zopiclone (5.3%) were the most prevalent medicinal drugs. In road traffic accidents, 25% of the car drivers had positive findings, about half of them for alcohol. Psychoactive substances were found in nearly half the patients admitted with injuries. The most common substance was alcohol. Alcohol was particularly related to violence, whereas medicinal drugs were most prevalent in accidents at home.

Tittel

Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant pasienter med skader ved en norsk akuttavdeling

Sammendrag

Studier har vist høy forekomst av både alkohol og andre psykoaktive substanser hos pasienter som er innlagt med akutte skader. Denne studien beskriver forekomsten av alkohol, sløvende legemidler og illegale rusmidler hos alle pasienter som ble lagt inn for behandling av akutte skader fra ulykker, vold eller villet egenskade. Totalt ble det inkludert 1272 pasienter over 18 år, som ble lagt inn i sykehus i løpet av 12 timer etter skade. Det var 40 % kvinner i utvalget. For 38 % av kvinnene og 48 % av mennene i utvalget viste blodprøvene forekomst av en eller flere psykoaktive substanser. Det var høyest forekomst av alkohol (27 %), med en gjennomsnittlig konsentrasjon på 1,5g/kg. 21 % av pasientene testet positivt for sløvende legemidler, og 9 % fikk påvist bruk av illegale rusmidler. Av de illegale rusmidlene var det høyest forekomst av cannabis (6,2 %). Diazepam (7,4 %) og zopiclone (5,3 %) var de hyppigst forekommende legemidlene. I trafikkulykker ble det gjort funn hos 25 % av bilførerne, omtrent halvparten av dem for alkohol. Til sammen ble det funnet psykoaktive substanser hos nesten halvparten av pasientene som ble lagt inn med skader. Den mest vanlige substansen var alkohol. Alkohol var særlig relatert til vold, mens legemidler var hyppigst forekommende ved hjemmeulykker.

Bidragsytere

Stig Tore Bogstrand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for FoU, Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Per Trygve Normann

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Margrete Larsen Burns

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Margrete Larsen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Jørg Mørland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for farmakologi ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »