Cristin-resultat-ID: 850117
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

A method to estimate total entry to hard drug use : The case of intravenous drug use in Norway

Bidragsytere:
 • Ellen Johanna Amundsen
 • Anne Line Bretteville-Jensen og
 • Ludwig Kraus

Tidsskrift

European Addiction Research
ISSN 1022-6877
e-ISSN 1421-9891
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 17
Hefte: 3
Sider: 129 - 135

Importkilder

Isi-ID: 000291023900003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

A method to estimate total entry to hard drug use : The case of intravenous drug use in Norway

Sammendrag

Epidemiological measures such as the prevalence and incidence of hard drug use are important tools for evaluating drug situations and drug policies. Models for drug-use trajectories illustrate how temporary and lasting cessation of and relapse into hard drug use are other important elements in the overall picture of change in hard drug use over time. Estimating the total entry to hard drug use broadens the knowledge of the change in such use. The entry rate for hard drug use is defined as the sum of incident cases and relapses and estimated based on successive prevalence estimates and cessation rates. The entry rate, as applied to the Norwegian case of intravenous drug use, increased from the mid-1980s to a peak in 2000, decreased up to 2003 and stabilized thereafter. The peak in Oslo appeared earlier (1998). The estimated level of the entry rate is sensitive to the rate of cessation. We conclude that it is possible to expand the description of hard drug use epidemics beyond estimates of prevalence and incidence. The entry rate supplies a useful tool for our understanding of drug situations and decision making regarding drug policies.

Tittel

En metode for å beregne total rekruttering til bruk av tunge stoffer: tilfellet med inntak av narkotika med sprøyter i Norge

Sammendrag

Inntak av narkotiske stoffer ved bruk av sprøyter foregår i stor grad i det skjulte og det er ikke lett å gi gode og presise tall for omfang av og rekruttering til gruppen av sprøytebrukere. Omfang av sprøytebruk i Norge beregnes ut fra tall for overdoser og dødelighet av overdoser blant sprøytebrukere. Det finnes ingen tall for rekruttering. Ellen J. Amundsen har beregnet summen av nye personer som rekrutteres til sprøytebruk og personer som faller tilbake til sprøytebruk etter minst ett års pause. Det er ønskelig å kunne skille mellom nye og tilbakefall, men det foreligger ikke i dag data og beregningsmetoder som gjør dette mulig. Til beregningen av total rekruttering - nye og tilbakefall - benyttes endring i omfang over tid og anslag på opphør av sprøytebruk. Bruken kan opphøre ved at sprøytebrukerne selv slutter, gjennom behandling, under fengselsopphold eller ved dødsfall. Den totale rekrutteringen av sprøytebrukere på landsbasis steg jevnt fra midten av 1980-tallet til ca 2001, før den falt til ca 2003 og så flatet ut. Utviklingstrekkene er de samme som for omfang av bruken: når mange rekrutteres stiger omfanget, og når få rekrutteres faller omfanget. Men slike trekk vil også være avhengig av opphør av og tilbakefall til sprøytebruk. Total rekruttering til sprøytebruk - nye og tilbakefall - har holdt seg på mellom 2200 og 3500 personer per år de siste årene i en gruppe på mellom 8800 og 12500 sprøytebrukere. Primærforebygging, behandling eller andre tiltak har ikke bidratt til en ytterligere reduksjon etter perioden 2001 til 2003. Opphør av sprøytebruk i behandling, i fengsel og perioder der brukerne selv slutter er dermed ganske vanlig, men tilbakefall forekommer hyppig.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Ludwig Kraus

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Ludwig-Maximilians-Universität München
1 - 3 av 3