Cristin-resultat-ID: 859078
Sist endret: 5. mars 2012, 14:15
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?

Bidragsytere:
 • Morten Magelssen og
 • Torbjørn Folstad

Tidsskrift

Etikk i praksis
ISSN 1890-3991
e-ISSN 1890-4009
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 5
Hefte: 2
Sider: 7 - 22
Open Access

Importkilder

Isi-ID: 000297247500002

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?

Sammendrag

Omfanget av helsepersonells reservasjonsrett har nylig vært gjenstand for debatt i Norge. Vi spør om leger bør ha reservasjonsrett ved utførelse og henvisning til assistert befruktning, og drøfter argumenter for og imot ved hjelp av et rammeverk med sju kriterier for vurdering av reservasjon. Reservasjonsrettens grunnleggende dilemma er hvordan to viktige hensyn, henholdsvis pasientens rett til behandling og hensynet til helsepersonellets moralske integritet, best kan ivaretas. Det argumenteres for at leger bør ha rett til å reservere seg mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning generelt hvis begrunnelsen er hensynet til befruktede eggs moralske verdi. Videre finner vi at leger også kan ha en moralsk rett til reservasjon mot å utføre, assistere ved og henvise til assistert befruktning for likekjønnede, men da på nærmere spesifiserte vilkår.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Morten Magelssen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Torbjørn Folstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Div Elverum-Hamar ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 2 av 2